De Geise en Meeuwenstraat Delfzijl: vervanging riolering

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De gemeente Delfzijl vervangt van 1 juni tot en met eind juli 2017 de riolering in de Geise en Meeuwenstaart in Delfzijl. Uit de inspecties is gebleken dat zowel de weg als het riool aan groot onderhoud toe zijn.

Op deze pagina vindt u tijdens het project onder andere informatie over planning, tekeningen en informatiebijeenkomsten.

Werkzaamheden

Riolering: Een nieuw gescheiden rioolstelsel gaat de bestaande riolering vervangen. Bij een gescheiden stelsel stroomt het regenwater van verharde terreingedeelten in het oppervlaktewater in plaats van in het riool. Ook krijgt elke woning één regenwateraansluiting tot de erfgrens die u eventueel kunt gebruiken voor het afkoppelen van uw verhard oppervlak, zoals een terras. Op deze manier hoeft het schone regenwater niet verpompt te worden naar de rioolwaterzuivering. Uw bestaande vuilwateraansluiting krijgt vanaf de erfgrens een verbinding met het nieuwe vuilwaterstelsel.

Wegen: oude asfalt wordt vervangen door gebakken bestrating. De weg wordt geheel opnieuw ingericht. 

Aannemer

De aannemer is Nota infra B.v.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Delfzijl, de heer A.G. van der Laan van de afdeling Stadsbeheer op telefoonnummer (0596) 63 93 63 of via e-mailadres: ag.vdlaan@delfzijl.nl