Achteromweg Spijk: renovatie riolering

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De gemeente Delfzijl start 29 mei 2017 met de aanleg van een nieuwe regen waterriool in het laatste deel van de Achteromweg te Spijk.

Op deze pagina vindt u tijdens het project onder andere informatie over planning, tekeningen en informatiebijeenkomsten.

Werkzaamheden

Naast de bestaande vuilwaterrioolleiding wordt een nieuwe regenwater rioolleiding aangelegd. Bij een gescheiden stelsel stroomt het regenwater van verharde terreingedeelten in het oppervlaktewater in plaats van in het riool. Ook krijgt elke woning één regenwateraansluiting tot de erfgrens die u eventueel kunt gebruiken voor het afkoppelen van uw verhard oppervlak, zoals een terras. Op deze manier hoeft het schone regenwater niet verpompt te worden naar de rioolwaterzuivering. Uw bestaande vuilwateraansluiting krijgt vanaf de erfgrens een verbinding met het nieuwe vuilwaterstelsel.

Het waterbedrijf zal in samenwerking met de gemeente hun AC waterleiding die midden in de Achteromweg ligt, saneren.  Dit betreft het deel vanaf kruising Alberdaweg tot en met het Kosterijpad. Het Waterbedrijf zal zelf de bewoners hierover informeren.

Aannemer

De aannemer is R. Brondijk B.v.

Planning

In mei begint Brondijk met de uitvoerende werkzaamheden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt rondt Brondijk de werkzaamheden eind juli van dit jaar af.

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Delfzijl, de heer A.G. van der Laan van de afdeling Stadsbeheer op telefoonnummer (0596) 63 93 63 of via e-mailadres: ag.vdlaan@delfzijl.nl

Tekeningen: