Aardbevingen door gaswinning

In het Noorden van Nederland komen met enige regelmaat lichte aardbevingen voor als gevolg van de aardgaswinning. Op deze pagina staat alle aardbevingsinformatie van de gemeente Delfzijl en doorverwijzingen naar relevante informatie van andere partijen.

Informatie van de gemeente Delfzijl

Rapporten aardbevingsbestendigheid scholen

Alle schoolgebouwen in de gemeente Delfzijl zijn grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. De rapportages hiervan kunt u hier inzien (pdf-bestanden). Waar een onveilige situatie werd geconstateerd, is dit meteen aangepakt, verstevigd of versterkt.

Informatie van andere partijen

Betrokken organisaties

Diverse organisaties zijn betrokken bij de aardbevingen en/of de gevolgen daarvan. Een overzicht van deze partijen vindt u op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.

Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van de NCG

Bedrijven, klein en groot, hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Naast mogelijke vragen over schade aan een pand en het mogelijk versterken daarvan, hebben ondernemers vaak ook andere vragen. Komt u er niet uit of loopt u tegen problemen aan, dan kunt u contact opnemen met de ondernemersadviseur van de NCG. Hij is er speciaal voor het informeren, adviseren en begeleiden van bedrijven.  Op de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/bedrijven vindt u de informatie gericht op bedrijven en de contactgegevens van de ondernemersadviseur