Wagenborgen pioniert met Dorpsondersteuner

‘Het gas er ophouden en doorpakken’, vertelt Marian Beltman. ‘Dat is wat ik vooral doe, sinds ik in mei ben aangesteld als dorpsondersteuner in Wagenborgen. Ik ben in dienst van het Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW) en aan mij de taak om een goed vrijwilligersnetwerk in het dorp op te zetten en te continueren.

Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen

Marian Beltman“Ons vrijwilligersnetwerk is een vereniging met leden,” legt Marian uit. “Op dit moment hebben we al 180 leden en een netwerk van zo’n 50 vrijwilligers. Een resultaat waar we hartstikke trots op zijn, want zo groot is Wagenborgen niet. Het VNW is ontstaan vanuit Dorpsbelangen en viel samen met de sluiting van Woonzorgcentrum Menterne. Als dorp hebben we de koppen bij elkaar gestoken en nagedacht over vragen als: hoe kunnen we elkaar helpen en versterken, hoe kunnen we samen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en hoe zorgen we samen voor onze kwetsbaarste dorpsgenoten. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van het VNW. We hebben gekozen voor een democratisch model. Het VNW is een vereniging, dat betekent dat alle leden contributie betalen (jaarlijks twintig euro per gezin of tien euro per alleenstaande) en mogen meebeslissen.”

Het moet goed

“Willen we echt iets betekenen, dan moet het ook goed en dan hebben we continuïteit nodig. Inspiratie voor ons dorp was ‘Wedde dat ’t lukt’. Een initiatief in het dorp Wedde, waar ze al werkten met een professionele dorpsondersteuner. Daar zagen we het belang van een goede structuur en aanpak bij het opzetten van een vrijwilligersnetwerk en het bewaken van de continuïteit en kwaliteit. De gemeente Delfzijl wilde een pilot wel financieren en zo heb ik gesolliciteerd op de functie van dorpsondersteuner en nu werk ik twaalf uur in de week voor de VNW. Ik vind dat geweldig, want ik werkte in Menterne al als vrijwilligerscoördinator en als Wagenborgse kende ik het dorp en veel dorpsgenoten al goed en al die kennis komt nu samen.”

Spin in het web

“Verbind formele en informele zorg met elkaar, dat is een van mijn opdrachten. Heel belangrijk daarbij is het signaleren en ophalen van zorgvragen en de brug slaan tussen zorgvrager en vrijwilliger en/of professionele zorgverlener. Een van de eerste dingen die ik daarom heb gedaan, is het maken van een telefoondienst, zodat we als VNW goed bereikbaar zijn. Ook is het kennismaken met de vrijwilligers natuurlijk heel belangrijk. Om te weten wat ze kunnen en willen enerzijds en aan de andere kant om te screenen op betrouwbaarheid. Tot nu toe hebben we als VNW al zo’n 45 zorgvragen van dorpsgenoten weten te beantwoorden. Dat gaat van een ritje naar het ziekenhuis tot een bezoekje brengen aan iemand die eenzaam is en van even helpen in de tuin tot een ander helpen wegwijs maken op een nieuwe tablet.”

Toekomst

“Draagvlak en vertrouwen, dat is wat je als goed functionerend vrijwilligersnetwerk nodig hebt. Ik werk nu een half jaar als dorpsondersteuner en heb onder andere contact met school, gemeente, maatschappelijk werk, praktijkondersteuner huisarts, Wmo-consulent, wijkagent en heel veel dorpsgenoten. Het dorp kan op mij terugvallen en ik kan zaken aanjagen en verbinden. Verschillende initiatieven van dorpsgenoten zijn met behulp van het VNW al opgezet. Zo is ons steunstee Steunhörn iedere dinsdag en zaterdagochtend geopend. Daar kan iedereen terecht voor een kopje koffie, een praatje of het lenen/kopen van een boek in de ‘Boekenkluis’. Daar zijn we als Wagenborgen trots op en ik zou het geweldig vinden als we als voorbeeld kunnen dienen voor andere dorpen. Ze zijn van harte welkom in ieder geval om hier een kijkje te komen nemen!”