Verwijderen kunstwerken dijk Delfzijl

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

In de week van 17 juli start waterschap Noorderzijlvest met het verwijderen van de kunstwerken Ede Staal, Loodsmonument en TOP locatie op de dijk in Delfzijl. Het waterschap gaat de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl hoger, breder en sterker maken.

De kunstwerken worden zolang in een opslag bewaard en komen na de werkzaamheden terug op de nieuwe dijk. Dit zal volgens de huidige planning eind 2018, begin 2019 zijn. Na het verwijderen van de kunstwerken brengt de aannemer een rijplatenbaan aan, parallel aan de toegangsweg naar het Eemshotel. Deze rijplaten zijn bestemd voor het vrachtverkeer tijdens de werkzaamheden. Het Eemshotel blijft bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

I