Subsidieplafond Onroerendezaakbelasting voor bijzondere gebouwen bereikt

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

De gemeenteraad heeft bij zijn besluit van 22 december 2016 een subsidieplafond van € 8500,- vastgesteld voor Onroerendezaakbelasting (OZB) voor bijzondere gebouwen. Het subsidieplafond is per 1 juli 2017 bereikt, waardoor vanaf vandaag subsidieverzoeken die onder het subsidieplafond OZB vallen worden geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het subsidieplafond is naar evenredigheid van de hoogte van de OZB-aanslag over de op tijd en volledig ingediende aanvragen verdeeld.