Subsidieplafond Culturele activiteiten bereikt

Dit item is verlopen op 26-06-2017.

De gemeenteraad heeft bij zijn besluit van 6 december 2016 een subsidieplafond voor 2017 vastgesteld voor Culturele activiteiten van €11.000,-. Dit subsidieplafond is per 1 juni 2017 bereikt.

Dit betekent dat vanaf heden subsidieverzoeken die onder het subsidieplafond Culturele activiteiten vallen worden geweigerd op grond van het bepaalde in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht.