Standplaatsenbeleid gemeente Delfzijl

Het college heeft een standplaatsenbeleid voor (markt)kramen vastgesteld voor de gemeente Delfzijl.

In dit beleid staan de wettelijke kaders beschreven die de gemeente gebruikt om aanvragen voor standplaatsen in behandeling te nemen. Voor de vaststelling van dit beleidsstuk was hiervoor geen specifieke toetsingsgrond, behalve de algemene regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Duidelijk beleid voor aanvragers standplaats

Met dit standplaatsenbeleid wordt duidelijkheid gegeven aan de aanvragers en kan de gemeente gegrond tot een besluit komen. Hiermee komen we niet alleen initiatiefnemers voor een kraam tegemoet, maar zorgen we ook voor een goede verstandhouding met lokale ondernemers en behouden we voldoende voorzieningen binnen de gemeente.

De standplaatsen op de reguliere weekmarkten (elke woensdag van 10.00u tot 17.00u in de binnenstad van Delfzijl), jaarmarkten, incidentele snuffel- en rommelmarkten en evenementen als braderie├źn en kermissen vallen buiten deze beleidsnotitie.

Meer informatie