Sloop Vennenflat en ontwerp plein De Vennen vorderen gestaag

Wie door het centrum van Delfzijl loopt kan het niet ontgaan zijn. De Vennenflat op plein De Vennen staat er al een tijdje verlaten bij. Oorzaak hiervan is het onderzoek naar beschermde vogels en vleermuizen in de flat. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen mussen en zwaluwen in de flat aanwezig zijn. Het onderzoek naar de vleermuizen loopt nog tot eind  oktober. Bij de laatste onderzoeken zijn er geen vleermuizen aangetroffen. Wooncorporatie Acantus is ondertussen gestart met de asbestsanering. De vleermuizen kunnen de voortgang hiervan nog beïnvloeden wanneer  blijkt dat er nog wel vleermuizen in de flat zitten.

De sloop

Volgens planning starten de sloopwerkzaamheden op 20 november 2017. Sloopbedrijf Scheffer uit Wezep start met de sloopwerkzaamheden aan de zijde van de Albert Heijn. De supermarkt blijft gedurende de gehele sloop gewoon open. De toegangsroute van het voormalige “Lommerts terrein” richting Albert Heijn wordt alleen wel verlegd langs de parkeerzijde. Nog voor het einde van het jaar is de flat dan verdwenen. In de maanden daarna volgt het afvoeren van het puin.

Bereikbaarheid Plein de Vennen

De parkeerplaatsen aan Plein de Vennen blijven tijdens de sloop bereikbaar. De doorgaande weg, De Vennen, wordt, ten tijde van de sloop, verlegd richting het voormalige “Lommerts terrein”. Parkeren op het "Lommerts terrein" blijft wel mogelijk.

Ontwerp Plein de Vennen

Het ontwerp voor plein De Vennen vordert gestaag. Een klankbordgroep bestaande uit ondernemers van aanliggende bedrijven en omwonenden is bezig met de verdere invulling van het plein. Hiervoor is er een bijeenkomst gehouden waarvoor alle ondernemers en omwonenden waren uitgenodigd. Deze avond was vooral informatief, waar tevens de vraag werd gesteld wie in de klankbordgroep willen plaatsnemen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is er gekeken of er in het eerste ontwerp de wensen zijn opgenomen en of er geen dingen over het hoofd gezien zijn. De avond ging hierdoor vooral over het aantal parkeerplaatsen en de inrichting.