Opening MuzeeAquarium: 1 juni 2018

De geur van lijm en nieuw hout komt je tegemoet bij binnenkomst in de hal van het MuzeeAquarium in Delfzijl. Werklui werken hard aan de inrichting van de hal en binnenkort wordt met de medewerkers besproken welke collecties tentoon gesteld worden. De opening van het vernieuwde museum is definitief vastgesteld op 1 juni 2018.

Een jaar later dan gepland maar dan staat er ook een enorme publiekstrekker en een aanwinst voor Delfzijl, zeggen wethouder Hans Ronde en de nieuw aangetrokken museumdirecteur Cynthia Heinen.

Heinen is ook directeur van het museum Stad Appingedam en met haar ervaring hopen zowel gemeente als museum een professionaliseringsslag te maken: “Het oude Muzeeaquarium herbergde een vaste kern aan collecties die door de jaren heen eigenlijk alleen maar uitbreidde. Dat verandert nu. Dit is de kans om met een ‘blank sheet’ te beginnen. De ruimte staat vast maar qua inrichting moeten we belangrijke keuzes maken. Zo wil ik graag een grote ruimte voor het inrichten van wisselexposities. Dat maakt het museum voor het publiek interessanter. Bovendien worden bepaalde collecties sterker als we keuzes maken in wat we wel en niet tentoon stellen.”

Voor Heinen en wethouder Hans Ronde staat vast dat het vernieuwde MuzeeAquarium een enorme publiekstrekker wordt. Ronde: “Dit museum trok zo’n 20.000 bezoekers per jaar. Dat is een grote verdienste van de vrijwilligers die het museum runden. Maar het hele gebied gaat op de schop. Het centrum wordt aangepakt, het kweldergebied wordt ontwikkeld, er komt straks een mooie boulevard achter de dijk, het wordt hier straks mooier dan het ooit is geweest! Dat gaat zeker veel publiek trekken en daar plukt heel Delfzijl de vruchten van.” De banden tussen het museum en de gemeente Delfzijl zijn al aardig aangehaald. Op een gezonde manier, benadrukken wethouder en directeur.

Ronde: “De lijntjes zijn korter geworden. We dragen nu jaarlijks subsidie bij maar we bemoeien ons niet met het reilen en zeilen van het museum. Aan de andere kant willen we ook niet voor verrassingen komen te staan.” Heinen: “We bespreken de beleidsplannen en jaarrekeningen. Dat was in het verleden niet zo. Eigenlijk kun je je die situatie nu al niet meer voorstellen. Ik vind het logisch dat we verantwoorden wat we met ons geld doen. We bespreken zowel de positieve als de negatieve dingen met elkaar. Dat schept een band en we versterken elkaar. Ja, ik ben erg blij met deze constructie!”

Aan geld komt het museum overigens nog wel wat tekort. Heinen: “We willen acht ton aan fondsen werven. Meer dan de helft ervan is binnen maar fondsenwerving vergt erg veel tijd. Toch hebben we besloten om 1 juni 2018 officieel open te gaan, anders duurt het veel te lang. Het publiek gaat het tekort aan geld niet echt merken. We gaan door met de fondsenwerving en het betekent dat we bepaalde projecten wat later in de tijd zullen realiseren.”

Hans Ronde: “Ik ben trots dat het er staat. Ik ben erg blij dat we op dezelfde plek zijn gebleven. Als we zien hoe deze kant van de stad er straks uitziet, heeft de keus om hier te blijven, prima uitgepakt. Ik besef ook terdege dat de veranderingen voor sommige vrijwilligers moeilijk zijn, maar we zijn alle vrijwilligers dankbaar dat het museum er door de jaren heen altijd is gebleven en dat het straks, vernieuwd, weer open gaat.”