Omgeving&verkeercommissies scholenplan Delfzijl

Door de komst van nieuwe kindcenta kan er in de toekomst mogelijk meer verkeer ontstaan in de omliggende straten. Om het verkeer in goede banen te leiden in de periodes dat de kinderen naar school gaan en de school verlaten, stelt de gemeente vaak een omgeving&verkeercommissie in.

Omwonenden, schoolteams en vertegenwoordigers van wijk- of dorpsbelangen kunnen zitting nemen in deze commissie. Afhankelijk van de verkeersituatie betrekt de gemeente een adviseur van Veilig Verkeer Nederland bij de verkeers- en omgevingscommissie.

Inventarisatie

De omgeving&verkeercommissie houdt zich bezig met zaken als waar situeren we de "zoen en zoef" zone, waar komen parkeerplaatsen, hoe beïnvloeden we dat tijdens de piekmomenten het overige verkeer in het betreffende gebied op een goede manier kan doorgaan, enz.

We starten met een inventarisatie van alle vragen die in een wijk of dorp leven. Aan de hand van deze inventarisatie zet de gemeente een verkeersonderzoek uit bij een hiervoor gespecialiseerd bureau. Het verkeersonderzoek moet inzicht geven in hoe we een verkeerstroom organiseren waarbij de omwonenden zich prettig voelen en die daarnaast de veiligheid van de schoolgaande kinderen borgt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze commissie, neemt u dan contact op met de programmaco├Ârdinator G. Posthumus, E-mail g.posthumus@delfzijl.nl