Omgevingsvergunningen windparken Geefsweer, Delfzijl-Midden (Oosterhorn), Delfzijl Zuid Uitbreiding, Oostpolder en Oostpolderdijk

Gedeputeerde Staten verleent omgevingsvergunningen voor de windparken Geefsweer, Delfzijl-Midden (Oosterhorn), Delfzijl Zuid Uitbreiding, Oostpolder en Oostpolderdijk.

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft op 12 september 2017 de omgevingsvergunningen verleend voor de windparken Geefsweer, Delfzijl-Midden (Oosterhorn), Delfzijl uitbreiding Zuid, Oostpolder en Oostpolderdijk. Voor het windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding heeft de gemeenteraad op 20 juli het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' vastgesteld.

De stukken van alle vijf deze windparken liggen onder andere ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Delfzijl en in het provinciehuis in Groningen van 19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017.

Voor meer informatie over de verleende omgevingsvergunningen, de daarbij behorende stukken, de mogelijkheid tot het instellen van beroep en inwerkingtreding van de omgevingsvergunningen wordt verwezen naar de website van de provincie Groningen.

Het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl, op onze eigen site staat de informatie bij de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.