Nieuw onderdeel van Marconi Buitendijks in uitvoering

Dit item is verlopen op 31-03-2017.

Onderdeel van het project Marconi Buitendijks is het verbinden van de havenstad met de Eems. Daarvoor wordt er een brug over de Oosterveldweg aangelegd. Om de nieuwe brug goed toegankelijke te maken, komen er een hellingbaan en een trap aan de centrumzijde. Om de nieuwe opgang te kunnen aanleggen moeten er een aantal bomen worden gekapt in de Havenstraat-De Vennen in Delfzijl. Deze werkzaamheden starten in de week van 20 maart. 

Nieuwe brug

De brug sluit enerzijds aan op de nieuwe zeedijk met boulevard en anderzijds op een nog aan te leggen landhoofd aan de zijde van het centrum. De voorbereidende onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. Deze gegevens worden gebruikt om tot een ontwerp te komen. Het ontwerp moet rond de zomer klaar zijn.