Meer aandacht voor verkeersveiligheid jongeren, fietsers en senioren

Dit item is verlopen op 29-05-2017.

De komende vier jaar besteedt de provincie Groningen samen met onder andere de gemeente Delfzijl 4,5 miljoen euro aan verkeerseducatie. Hierin staan afleiding in het verkeer en voorlichting aan jonge bestuurders, fietsers en senioren centraal.

Dit omdat uit de ongevallencijfers blijkt dat jonge bestuurders (18-24 jaar), fietsers (18-60 jaar) en senioren (70+) steeds vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen. De verkeerseducatie en voorlichting wordt georganiseerd door Verkeerswijzer Groningen, een initiatief van regionale overheden die zich inzetten voor verbetering van de verkeersveiligheid.