Koffiekargesprekken in de Zandplatenbuurt (gewijzigde locatie!)

Dit item is verlopen op 14-09-2017.

Op woensdag 13 september gaan gemeente en Acantus in gesprek met inwoners van de Zandplatenbuurt in Delfzijl Noord. Tijdens deze zogenaamde koffiekargesprekken kunnen inwoners hun wensen uiten voor de toekomst van buurt en wijk. Dat kan gaan over wonen, voorzieningen, openbare ruimte. Kortom alles wat komt kijken bij samen leven in straat, buurt en wijk.

Waarom praten over de toekomst van Delfzijl Noord?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) inspecteert de woningen in Delfzijl Noord. In de Zandplatenbuurt is dat al gebeurd. Bij die inspecties kijkt de NCG of woningen aardbevingsbestendig zijn of toch versterkt moeten worden. De NCG maakt de rapporten voor de Zandplatenbuurt binnenkort bekend. 

Voorbereid op de toekomst

Met onder meer de input van de gesprekken met wijkbewoners ontwikkelen gemeente en Acantus dit najaar een gebiedsvisie voor Delfzijl Noord. Op die wijze willen we ons samen met u voorbereiden op de uitkomsten van de inspecties.

Komt u ook?

We willen graag met zoveel mogelijk inwoners praten. Wegens de slechte weersverwachting is de koffiekar verplaatst naar:

  • Woensdagmiddag 13 september 2017, 16.00 – 17.30 uur, de kerk aan de Huibertplaat 57
  • Woensdagavond 13 september 2017, 19.00 – 20.30 uur, de kerk aan de Huibertplaat 57