Groot onderzoek draagt bij aan oplossingen voor een leefbaar Noord- en Midden-Groningen

Dit item is verlopen op 30-09-2017.

De verandering  in bewonerssamenstelling en aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben grote invloed op het wonen en leven in onze regio. Om erachter te komen hoe groot die invloeden zijn op het wonen en de leefbaarheid, laat de gemeente Delfzijl samen met tien andere gemeenten, de provincie Groningen, de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) en de woningcorporaties in het gebied een groot woon- en leefbaarheidsonderzoek uitvoeren. Onderzoeksbureau KAW uit Groningen begeleidt het onderzoek.

Vragenlijst

Begin september valt bij ongeveer de helft van alle adressen in Noord- en Midden-Groningen een vragenlijst op de deurmat. Daarin kunnen ontvangers van de brief aangeven wat zij vinden van het wonen en de leefbaarheid in hun wijk of dorp. Er wordt ook gevraagd naar de invloed van de aardbevingen op het woongenot. De mening van inwoners is van groot belang voor het vinden van betere oplossingen voor het wonen en de leefbaarheid in de regio. In het najaar volgen in verschillende gemeenten groepsgesprekken om persoonlijke ervaringen toe te voegen aan de uitkomsten van het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek kunnen zich daar in de vragenlijst voor aanmelden.

Relatie met woonvisie Delfzijl en gebiedsvisie Delfzijl Noord

Naast het woon- en leefbaarheidsonderzoek stelt de gemeente Delfzijl ook een woonvisie op. Samen met vertegenwoordigers van wijken en dorpen, ondernemers en woningcorporaties voert de gemeente gesprekken over de wensen voor hun wijk of dorp en over ontwikkelingen die gaande zijn. Aan de hand van onder meer deze inventarisatie en de uitkomsten van het woon- en leefbaarheidsonderzoek wordt een woonvisie voor de gehele gemeente opgesteld.

Gebiedsvisie

Voor Delfzijl Noord wordt tegelijkertijd met de woonvisie een gebiedsvisie gemaakt samen met woningcorporatie Acantus. Deze visie is een meer concrete uitwerking voor de wijk, die nodig is omdat daar nu al inspecties door de Nationaal Coördinator Groningen gaande zijn. Met de gebiedsvisie is de wijk goed voorbereid op het versterkingsprogramma. De woonvisie voor de hele gemeente Delfzijl, de gebiedsvisie voor Delfzijl Noord en het woon- en leefbaarheidsonderzoek voor de regio geven gezamenlijk richting voor het wonen in de gemeente Delfzijl in de toekomst.