Gemeente Delfzijl zet vijf bewonersinitiatieven in het zonnetje als 'Delfzielster Pronkjewails'

Dit item is verlopen op 20-11-2017.

Wethouder Meindert Joostens heeft vrijdag een toespraak en toelichting gegeven op vijf bewonersinitiatieven die worden toegevoegd aan de 'Delfzielster Pronkjewails'.

Onthulde Pronkjewails op de fotoDit gebeurde in de centrale hal van het gemeentehuis van Delfzijl. Vervolgens zijn de fotocollages van deze initiatieven gezamenlijk door wethouders en vertegenwoordigers van de initiatieven onthuld. De fotocollages hangen in de fotogalerij 'Delfzielster Pronkjewails'. Deze galerij is de gemeente in2015 gestart om aandacht te vragen voor inspirerende initiatieven vanuit inwoners.

Veel waardering voor inzet en betrokkenheid Delfzielsters

De gemeente heeft veel waardering voor de inzet een betrokkenheid van alle Delfzielsters die zich inzetten voor hun dorp of wijk. Het college laat haar waardering graag zien met deze eregalerij in het gemeentehuis.
De vijf initiatieven die een plek in de eregalerij hebben gekregen zijn: Overkapping Dollard College door leerlingenraad, Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen, Bewonersbedrijf Delfzijl Noord, 55+ groep Bierum en Samen Jong.

Overkapping Dollard College door leerlingenraad

In 2016 heeft een nieuwe leerlingenraad van het Dollard College een initiatief bij de gemeente ingediend dat is ontstaan uit de behoefte van leerlingen: een overdekte plek op het schoolplein. Door de nieuwe overkapping, die inmiddels is geplaatst en is voorzien van meubilair, kunnen leerlingen nu ook bij slecht weer beschut buiten zitten. Een mooi alternatief voor de overvolle kantine.

Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen

Het Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen (VNW) is ontstaan uit een behoefte die een afvaardiging van de dorpsbelangenvereniging signaleerde. Door de bezuinigingen op hulp en zorg moeten mensen meer voor zichzelf en elkaar zorgen. Niet iedereen heeft echter een vangnet waarop ze kunnen terugvallen. Vooral voor kwetsbare mensen zoals ouderen en alleenstaanden is dit een groeiend probleem. Als dorpsgemeenschap is er door het oprichten van het vrijwilligersnetwerk voor gezorgd dat er naar elkaar wordt omgekeken en dat er in het dorp altijd hulp voorhanden is. Met dat doel is het VNW opgericht. VNW faciliteert en coördineert hierbij het hulpnetwerk van vrijwilligers in Wagenborgen. Er is nu al een flink aantal dorpsgenoten die als vrijwilliger meedraaien in het vrijwilligersnetwerk.

Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord is een bedrijf met én voor bewoners, dat 'samen doen' in de buurt centraal stelt. Het bewonersbedrijf is verantwoordelijk voor het wijkcentrum en probeert initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijven. Deze hebben als doel dat problemen in de wijk worden aangepakt of dat er meer in de wijk te doen is. Een aantal initiatieven zijn:

Wijkcentrum 't Houkje

Na een lange periode dat veel wijkbewoners zich in de Brede School niet prettig voelde, is besloten om een wijkcentrum in het gebouw te realiseren. Die is op 15 oktober 2016 geopend. Er is een café waar men tussen de middag een broodje of soep kan eten en na het sporten in de avonduren nog rustig kan napraten. Ook kunnen er feestjes worden gegeven en worden zalen verhuurd voor vergaderingen en activiteiten. Steeds meer mensen weten 't Houkje te vinden.

Hip & Happy

Hip & Happy zit in het centrum van Delfzijl en wordt gerund door vrijwilligers. Deze breiwinkel is gestart om mensen naar een betaalde baan te helpen door ze werkervaring te laten opdoen. Ook dient
de winkel als ontmoetingsplaats. Naast dat de breiwinkel allerlei kleuren wol en garen en gebreide sokken verkoopt, kunnen klanten ook bestellingen doen, bijvoorbeeld voor een vest of warme trui. Sinds kort repareren en verstellen de vrijwilligers ook kleding tegen betaalbare prijzen.

Mothers United

Mothers United is een groep Antilliaanse vrouwen. De vrouwen, allen alleenstaande moeders, wilden een zinvolle invulling geven aan hun bestaan en een rolmodel voor hun kinderen vervullen. Daarom besloten zij de handen ineen te slaan. Het idee voor een cateringbedrijf was snel geboren, aangezien lekker koken iets is dat zij goed kunnen. Het oprichten van deze sociale coöperatie biedt de vrouwen het perspectief om op termijn economische zelfstandigheid te verkrijgen. Ook willen zij andere vrou-wen in vergelijkbare situaties dezelfde kans bieden.

Inmiddels is Mothers United zover met het verwezenlijken van hun droom dat zij van de NS een ruimte mogen betrekken voor hun bedrijf. Mothers United gaat de wachtruimte en toiletten benutten en dagelijks schoonhouden. Op deze wijze wordt het station weer een levendige plek die bijdraagt aan de leefbaarheid van Delfzijl. Een prachtige kans waar veel partijen aan hebben bijgedragen.

55+ groep Bierum

In maart 2016 sloot Luingaborg haar deuren. Voor de senioren in het dorp die wekelijks voor activiteiten naar Luingaborg gingen en voor de oudere vrijwilligers van Luingaborg viel er een gat. Dorpsbelangen heeft gezorgd dat deze activiteiten in Het Centrum mogen plaatsvinden en dat de huur betaald wordt door de gemeente, totdat het nieuwe dorpshuis opent. Op dit moment zijn tien vrijwilligers actief voor de 55+ groep en organiseren ze om de twee weken een activiteit en één keer per maand een gezamenlijke maaltijd. Activiteiten variëren van een spelmiddag, een uitje en een middag 'jong ont-moet oud' tot een sportieve middag als koersbal, een Sinterklaasspel en Kerstviering met kerstdiner. De senioren zijn zeer over de activiteiten te spreken en de groep, inmiddels een man of 30, breidt zich snel uit.

Samen Jong

Samen Jong heeft drie doelen geformuleerd: jongeren bij elkaar brengen, sporten en bewegen onder jongeren stimuleren en mensen bewustmaken dat er genoeg dingen, zoals sporten, zijn die je samen kunt ondernemen met iemand met een beperking (denk aan mindervalide jongeren) of als er cultuur-verschillen zijn.

Samen Jong bestaat uit 5 jongeren rond de 15 jaar. Met steun van coördinator Edward Adamus organiseren ze evenementen in Delfzijl zoals de Samen Jong Olympics. Voor de kinderen van het AZC is samen met stichting De Vrolijkheid een vlieger dag georganiseerd. Sterk punt van deze club is dat ze bij elke evenement de samenwerking zoeken met andere organisaties. Samen Jong is daarnaast succesvol in het aanschrijven van fondsen en subsidieprogramma's.