Aardgascondensaat lekkage buitenhaven Delfzijl

Dit item is verlopen op 17-08-2017.

Woensdag 9 augustus  is er ’s ochtends op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden.

Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen. Bij dit incident is een opvarende van het schip onwel geworden en in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek.

Beperken van verspreiding aardgascondensaat

De brandweer heeft er door middel van olieschermen (oilbooms) alles aan proberen te doen de verspreiding van het product zo gering mogelijk te houden. Hierbij werd zij geholpen door een zuidwestenwind die de plas richting de schermdijk (scheidingsdijk tussen de Eems en zeehavenkanaal) blies. Om deze reden heeft de brandweer de schermdijk en een gedeelte van het haventerrein preventief ontruimd en afgesloten.

Haventerrein vrijgegeven

Verder zijn er om een juiste gevaarindicatie te kunnen vaststellen diverse metingen verricht door de brandweer. Toen metingen bevestigden dat er geen gevaarlijke situatie was, kon in de loop van de middag het sein veilig gegeven worden. De dijk en het haventerrein werden ook weer vrijgegeven. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en is daarom nauw betrokken bij de opruimwerkzaamheden.

Toegang hoofdvaarweg tijdelijk gestremd

Als gevolg van het incident was de toegang tot de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl gestremd. Scheepvaart kon geen gebruik maken van de sluizen bij Farmsum. De stremming heeft uiteindelijk tot 15.40 uur geduurd.