Aanleg kwelderlandschap gestart

Dit item is verlopen op 31-07-2017.

Langs de Handelskade Oost en de Schermdijk in Delfzijl komt een kwelderlandschap. De hoge en middenkwelders in het westelijke deel zijn straks toegankelijk voor natuurrecreatie. Visdief en noordse stern krijgen hier een eigen vogelbroedeiland.

Ze hoeven dan niet langer te broeden op grinddaken in de omgeving. In het oostelijke deel van het kwelderlandschap ontstaan geleidelijk pionierskwelders door getijdenwerking, golfslag, stroming en opslibbing. Hier komt een onderzoek naar hoe je kweldergroei kunt stimuleren en sturen. Het onderzoek levert als het goed is belangrijke kennis op over de manier om slib in water te laten bezinken en vast te leggen. De aanleg van het kwelderlandschap is inmiddels gestart.  Het project is financieel ondersteund door het Waddenfonds en de provincie Groningen.