Pagina opties

Groter

Zoeken (Gezocht op: lange termijn agenda)

Zoeken in het webarchief

Bent u op zoek naar een pagina die op de website heeft gestaan maar er nu niet meer op staat? Het 'webarchief' toont een kopie van de gehele website op een bepaalde datum.

Zoeken in de raadsstukken

Stukken uit de raadsagenda kunnen vanaf heden gevonden worden in de speciale raadsstukken zoekmachine.

Doorzoek de website

Zoekresultaat

Resultaten 31 - 40 van circa 286 voor 'lange termijn agenda' (0,20 seconden)
 • pdf 2019 Jaarverslag.pdf

  … Domein 2019 Pagina 7 waarbij in de Adviesraad opgemerkt wordt dat met name investering in preventie op lange termijn betere resultaten oplevert…

 • pdf Gebiedsvisie noord.pdf

  … 1 ­ VERSTERKING VAN HET VOORZIENINGENHART Een sterk centrum is essentieel voor Noord als complete wijk, ook op de (middel)lange termijn Dit centrum…

 • pdf Actieplan Dorpen - Wijken.pdf

  … Om sportvoorzieningen ook op de lange termijn in stand te houden zal er een aantal keuzes moeten worden gemaakt Daarbij zijn de volgende uitgangspunten belangrijk…

 • pdf Actieplan Dorpen en Wijken - 2 oktober 2013.pdf

  … Om sportvoorzieningen ook op de lange termijn in stand te houden zal er een aantal keuzes moeten worden gemaakt Daarbij zijn de volgende uitgangspunten belangrijk…

 • pdf Jaarverslag Bezwaarschriften SD 2018.pdf

  … verdagingsbesluit waarmee de termijn voor de behandeling van het bezwaar wordt verdaagd, is gemandateerd aan de secretaris Het bestuursorgaan kan echter…

 • pdf Integraal Investeringsprogramma gemeente Delfzijl 2012-2022.pdf

  … leren van het verleden, om daarmee voor de lange termijn duurzame oplossingen te vinden in gezamenlijkheid Dit vraagt veel van ons allemaal…

 • pdf Toezicht- Handhavingstrategie Wabo.pdf

  …, privaatrechtelijke en overige instrumenten beschikbaar Alle instrumenten zijn bedoeld om naleving van het omgevingsrecht op lange termijn te bevorderen…

 • pdf Kadernota 2019.pdf

  … onontkoombare zaken kunnen oppakken, en een gezond financieel perspectief op de lange termijn kunnen realiseren Geactualiseerd begrotingssaldo 2019…

 • pdf 2016-04-26 Rekenkamerbrief DAL.pdf

  … van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum 1 Formuleer specifieke doelstellingen voor de lange en middellange termijn, zodat de doelmatigheid…

 • pdf Eindrapport MARitieme CONcepten In beeld - Marconi.pdf

  …) worden gebouwd met een ontwerphorizon van zo'n 100 jaar, is het zaak om ook voor die lange termijn vooruit te kijken De meest recente en relevante analyses…