Pagina opties

Groter

(Weg)werkzaamheden

De gemeente Delfzijl werkt continu aan de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden waarbij wegen zijn afgezet, gestremd of waar u verkeershinder ondervindt. U kunt alle werkzaamheden ook inzien op een overzichtskaart.

Overzichtskaart

  • Stremming Abel Olsderweg, Termunten

    Vanaf maandag 6 april tot en met vrijdag 17 juli is de Abel Olsderweg in Termunten gestremd in verband met wegwerkzaamheden. In de Abel Olsderweg wordt nieuwe riolering aangelegd om regenwater apart van het vuile water te kunnen afvoeren. Daarnaast wordt de klinkerverharding vervangen door asfalt. Ook worden de trottoirs opnieuw gelegd en de bermen aangepakt om het water beter te kunnen afvoeren.