Pagina opties

Groter
RSS

Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum: Draagt u ook een steentje bij?

Op woensdag 11 maart 1942 moesten de Joodse medeburgers gedwongen vertrekken uit Delfzijl. Weg uit hun vertrouwde leefomgeving en het merendeel op weg naar een gruwelijk einde. Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum heeft, in samenwerking met de Joodse stichting Beth Ha-Knesseth, het initiatief genomen om een monument te realiseren ter nagedachtenis aan de Joodse Delfzielsters. Om dit mogelijk te maken, hebben zij uw steun nodig. Voor € 2,50 kunt u al symbolisch een steentje bijdragen aan dit initiatief.

Wilt u ook één of meer kiezelsteentjes kopen?

Maak dan € 2,50 per steentje over op bankrekeningnummer:
NL78 ABNA 0475 4009 09
t.n.v. Stichting Beth Ha-Knesseth Delfzijl
o.v.v. Joods monument

De werkgroep 4 mei Delfzijl centrum bedankt u hartelijk.