Pagina opties

Groter
A A
RSS

Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 25 januari 2019 om 09.00 uur in het gemeentehuis van Delfzijl, B&W kamer. Op de agenda staan onder andere de test van de nieuwe website van het Sociaal Plein, een gesprek over kinderen in aardbevingsgebied en vervolg van de Netwerkbijeenkomst.

Lees de complete agenda.

Spreekrecht

Wilt u deze vergadering bezoeken dan dient u zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij het secretariaat, uitsluitend per e-mail: daladviesraad@gmail.com, met vermelding van het onderwerp van spreekrecht. Het spreekrecht per persoon bedraagt maximaal 5 minuten.