Pagina opties

Groter
A A
RSS

Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

Bij een bedrijf in Farmsum is op donderdagmiddag 24 januari 2019 een blazer geweest. Daarbij zijn in de omgeving van Farmsum en Delfzijl verschillende stofdeeltjes vrijgekomen.

Doordat het gesneeuwd heeft, zijn de stofdeeltjes goed zichtbaar. In sommige gebieden liggen zwarte stofdeeltjes. Hieronder zijn de veel gestelde vragen en antwoorden verzameld:

Gezondheid

Waar zijn de stofdeeltjes vrijgekomen?

  • De stofdeeltjes zijn vrijgekomen in Farmsum en een gedeelte van Delfzijl.

Hoe schadelijk zijn de stofdeeltjes precies?

  • De vrijgekomen stofdeeltjes zijn vergelijkbaar met wat er vrij komt bij een brand met veel rookuitslag. Dit betekent dat het verstandig is om aanraking te vermijden. Was uw handen als u toch in aanraking bent gekomen met de stofdeeltjes. De stofdeeltjes kunnen weggespoeld worden met water.

Wat gebeurt er als ik de stofdeeltjes inadem?

  • Dit is vermoedelijk op dit moment niet mogelijk, omdat de stofdeeltjes zijn neergedaald op de grond. Er hangen op dit moment geen stofdeeltjes meer in de lucht.

Mijn kind heeft buiten gespeeld in de sneeuw, wat nu?

  • Uit voorzorg is het dan verstandig om even de handen van uw kind(eren) te wassen.

Kan ik gewoon mijn hond uitlaten?

  • Ja, dat is geen probleem. Spoel bij binnenkomst even de pootjes van uw hond af.

Is het noodzakelijk om de stofdeeltjes op te ruimen?

  • Nee, hoeft niet. De meeste stofdeeltjes zullen wanneer het regent wegspoelen.

Waarom worden de stofdeeltjes wel in het water opgeruimd, maar niet op het land?

  • In het water concentreren de stofdeeltjes zich. Ze klonteren als het ware samen. Daardoor is het makkelijk om ze op te zuigen bij de sluizen. Op het land gaat dit veel lastiger.

Mijn auto is erg vies geworden door (zwarte) stofdeeltjes, wat moet ik doen?

  • Spoel uw auto even af of ga naar de wasstraat. Doe het liever niet met een doek.

Land- en tuinbouw

Op dit moment is het niet bekend of er gevolgen zijn voor land- en tuinbouw voorzieningen in de omgeving. Het is belangrijk dat u groenten en gewassen voordat u het gaat eten goed afspoelt.

De alarmering en informatievoorziening

Waarom is er opgeschaald naar GRIP 1? Er zijn al eerder stofdeeltjes vrijgekomen bij het bedrijf. Toen is er niet opgeschaald.

  • Vandaag is opgeschaald naar GRIP 1 omdat de stofdeeltjes nu – in tegenstelling tot voorgaande keren – goed zichtbaar zijn voor omwonenden omdat er sneeuw ligt. We verwachten daarom in deze situatie meer vragen dan de voorgaande keren. En om de samenwerking tussen de hulpdiensten dan zo goed mogelijk te coördineren is er tijdelijk opgeschaald naar GRIP 1.

Luchtmetingen

Eind vorig jaar bleek uit luchtmetingen van TNO dat een zeer lage concentratie SiC-vezels was aangetroffen in meetpalen rondom industrieterrein Oosterhorn in Farmsum. Deze vezels zijn door de GGD als vermoedelijk kankerverwekkend aangemerkt. De aangetroffen hoeveelheid vezels vormt volgens de GGD een zeer beperkt gezondheidsrisico.

Derde meetsessie

Dinsdag 29 januari 2019 ontving de provincie de resultaten van de derde meetsessie. Uit het TNO-rapport  (PDF PDF-bestand, 621 KB) blijkt dat er in december meer SiC-vezels zijn aangetroffen dan in de periode ervoor. In oktober en november trof TNO 42 tot 64 vezels per kubieke meter aan. In december waren dat 97 tot 210 vezels, een ruime verdubbeling dus. De toename heeft volgens TNO mogelijk te maken met de weersomstandigheden. Als er minder wind is, is het verspreidingsgebied kleiner en ligt de concentratie hoger. Volgens de GGD vormen de vezels, ondanks de toename, nog steeds een zeer beperkt gezondheidsrisico. Het rapport is direct gedeeld met de gemeente Delfzijl, GGD, ISZW, ESD en de adviescommissie SiC-vezels, waarin bewoners en bedrijven vertegenwoordigd zijn.

Contact

Hebt u vragen over SiC-vezels en uw gezondheid? Neem dan contact op met de GGD, telefoon 050 - 367 40 00.

Lees ook het laatste nieuws