Pagina opties

Groter
A A
RSS

Uitnodiging 4e bijeenkomst Centrum Zuidoost: Komt u ook op 20 mei?

Gemeente Delfzijl werkt hard aan de toekomst en dat doen we graag samen met u. Daarom nodigen wij u van harte uit voor alweer de vierde informatieavond rondom de ontwikkelingen in het gebied Centrum Zuidoost.

De eerste drie bijeenkomsten

  • In december hebben we de eerste bijeenkomst georganiseerd. We hebben u toen gevraagd naar uw wensen en ideeën die we, waar nodig en mogelijk, verwerkt hebben in de plannen voor Centrum Zuidoost.
  • In februari hebben we tijdens een tweede bijeenkomst samen met u -als inwoner en gebruiker- schetsen gemaakt over de mogelijke inrichting van het gebied.
  • In maart hebben wij u tijdens de derde bijeenkomst laten zien hoe uw schetsen, wensen en ideeën -waar nodig en mogelijk- toegepast zijn in de plannen en heeft u nog de nodige vragen kunnen stellen aan de betrokken ambtenaren.

De vierde bijeenkomst

Het besluit over de gebiedsontwikkeling is een maand uitgesteld. We hebben echter beloofd dat we 20 mei nog een informatiebijeenkomst zouden plannen. Tijdens deze vierde bijeenkomst praten wij u bij over de laatste stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling.
We hebben inmiddels ook al een vijfde bijeenkomst gepland: maandag 1 juli 2019. Tegen die tijd verwachten wij u te kunnen informeren over wat er ter besluitvorming voorligt aan de raad.

Het ingekorte programma voor de vierde bijeenkomst op 20 mei 2019 ziet er als volgt uit:

  • 19.00 uur     zaal open, inloop met koffie en thee
  • 19.15 uur         informatie over de stand van zaken rond de gebiedsontwikkeling
  • 19.30 uur        vragen (en antwoorden)
  • 20.00 uur        afsluiting

Locatie: De Molenberg, Molenbergplein 11 te Delfzijl.

Komt u ook? Graag tot maandag 20 mei aanstaande!