Pagina opties

Groter
RSS

Sorteeranalyse huishoudelijk afval

Op woensdag 28 oktober voert de gemeente een sorteeranalyse van huishoudelijk afval uit. Steekproefsgewijs en anoniem worden de afvalsoorten uit ongeveer veertig containers geanalyseerd op onder andere plastic, papier, glas, metalen, textiel en GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuin- en Etensresten) afval. De sorteeranalyse vindt twee keer per jaar plaats en hieruit volgt het scheidingsgedrag van afval van inwoners. Het doel van de gemeente is de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk te verminderen van 165 kg per persoon per jaar naar 100 kg in 2025.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Gemeentewerken via telefoonnummer (0596) 63 93 45.