Pagina opties

Groter
RSS

Rectificatie tabel Versterkingsopgave Delfzijl

Op 13 mei is een groot artikel geplaatst in de Eemsbode over het Plan van Aanpak versterken Delfzijl 2020.

Daarbij staat een tabel met aantallen woningen die een verhoogd, licht verhoogd of normaal risicoprofiel hebben. Per abuis staat bovenin de tabel overal 'verhoogd risico'. Hieronder staat de tabel juist weergegeven.