Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente koopt ziekenhuisterrein Delfzicht

Het college van Delfzijl heeft overeenstemming bereikt met vastgoedbedrijf Breadstone over de aankoop van het voormalig ziekenhuisterrein in Delfzijl. Met de aankoop is een bedrag van ruim 1,2 miljoen euro gemoeid. Na sloop van de gebouwen kunnen op het terrein van ruim zes hectare woningen gebouwd worden. Het voorstel tot aankoop wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In verband met de komende gemeentelijke herindeling is bovendien goedkeuring van Gedeputeerde Staten vereist.

Nieuwe locatie voor woningbouw

De locatie Delfzicht ligt tussen de bestaande woonwijken van Delfzijl West enerzijds en het groen van het Tuikwerderrak anderzijds. De locatie is goed ontsloten via zowel de Jachtlaan als de Hogelandsterweg en ligt op slechts enkele fietsminuten van zowel het centrum van Delfzijl als van station Delfzijl West.

De afgelopen vijftien jaar is Kwelderland dé nieuwbouwlocatie van Delfzijl geweest. Daar waar de ontwikkeling in de jaren van de crisis op de woningmarkt in kleine stapjes ging, is dit sinds het voorjaar van 2019 in een stroomversnelling geraakt. Het is de verwachting dat het komende jaar de laatste beschikbare locaties in Kwelderland allemaal gevuld gaan worden. De locatie Delfzicht voldoet aan de behoefte aan een nieuwe, grotere, woningbouwlocatie in Delfzijl.

Breadstone

Breadstone is sinds 2015 actief in Delfzijl. Met het oog op de grote vraag in de regio naar goede (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten heeft Breadstone begin 2019 het oude ziekenhuis aangekocht. Toen de vraag naar deze tijdelijke huisvesting wegviel, heeft Breadstone zelf geprobeerd op het terrein nieuwbouw te ontwikkelen. Omdat gebiedsontwikkeling niet behoort tot het specialisme van dit vastgoedbedrijf, zijn de gemeente en Breadstone in gesprek gegaan om tot een overdracht van het terrein te komen.

Veel belangstelling voor deze locatie

Tijdens de nieuwbouwbeurs (T)huis in Delfzijl in november 2019 is de ziekenhuislocatie voor het eerst gepresenteerd als mogelijke woonlocatie. Dat werd zeer positief ontvangen. Na vaststelling van de aankoop door de gemeenteraad en goedkeuring door Gedeputeerde Staten wordt dan ook zo spoedig mogelijk begonnen met voorbereidingen voor de sloop van het bestaande pand. Parallel daaraan wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van de toekomstige bebouwing en worden de benodigde ruimtelijke procedures opgestart. Het is de verwachting dat de eerste bouwactiviteiten begin 2022 opgestart kunnen worden en de eerste woningen begin 2023 opgeleverd worden.