Pagina opties

Groter
RSS

Drukbezochte informatieavond Centrum Zuidoost: schetsen, plakken en discussiëren

De opening van de informatieavond (van maandag 20 januari jongstleden) door wethouder IJzebrand Rijzebol loog er niet om: “Deze avond praten wij niet alleen ú bij, maar praat u vooral óns bij. Wíj maken niet de plannen voor Centrum Zuidoost, maar ú maakt samen met ons de plannen. Dus vanavond gaan we schetsen, plakken en discussiëren voor een aantrekkelijk Centrum Zuidoost!”

En zo geschiedde. Maar alvorens iedereen aan de slag kon gaan met ideeën voor Centrum Zuidoost, werden belanghebbenden en belangstellenden eerst bijgepraat over de stand van zaken door programmamanager Dick Janssen. Hij wist te melden dat de projecten binnen Centrum Zuidoost goed op schema lagen. Martin Dubbeling, de stedenbouwer van de gemeente Delfzijl, liet vervolgens aan de hand van een aantal schetsen zien waar tijdens deze informatieavond de nadruk op zou komen te liggen: de Molenberg, Burgemeester Buiskoolplein, Nieuweweg, Action locatie en Ubbens locatie.

Zaal met mensen informatiebijeenkomst

Aan de slag

Nadat de projectleiders van de verschillende locaties duidelijkheid hadden gegeven over planningen en communicatie met bewoners en omwonenden, was de tijd gekomen om aan verschillende tafels aan de slag te gaan. Laos Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, vanwege hun kennis en ervaring betrokken bij het project, begeleidden de ontwerptafels, terwijl projectleiders bij belanghebbenden en belangstellenden informatie ophaalden over de Molenberg, Buiskoolplein, Nieuweweg, Action locatie en Ubbens locatie. En of dat nog niet genoeg was, kon een ieder ook nog van gedachten wisselen met een adviseur planvorming en ruimte (van Rho adviseurs voor leefruimte) over bestemmingsplannen en wat daar allemaal bij komt kijken.

Schetsmodellen Buiskoolplein met post-itsPlattegrondBijeenkomst

 

Ideeën te over

Belanghebbenden en belangstellenden lieten zich niet onbetuigd. Talloze ideeën passeerden de revue: van bankjes in het groen tot een stadshaventje met ophaalbrug, van hoogbouw met koopappartementen tot grondgebonden huurwoningen. Zelfs het oude commandementshuis kreeg een plekje in het geheel. Hoewel… ook daar werd de nodige discussie over gevoerd. De doorgang tussen theater en bibliotheek werd eveneens besproken: smal, breed, overkapt of niet, opschuiven naar het noordoosten en ga zo maar door. Zorgen werden geuit over de periode dat Delfzijl vanwege nieuwbouw geen beschikking zou hebben over een theater. Gelukkig werd snel duidelijk dat het cultuuraanbod gehandhaafd zou blijven en dat de theaterdirecteur druk op zoek is naar mogelijkheden om de bouwperiode te overbruggen.

Wonen met een plus

Hoewel ‘Wonen met een plus’ niet officieel tot Centrum Zuidoost behoort, werden ook daar deze avond weer de nodige vragen over gesteld. Daarom wordt bekeken of het misschien mogelijk is om in de nabije toekomst gezamenlijk op te treden tijdens informatieavonden.

Vervolg en informatiebijeenkomsten

In maart zullen college en raad zich buigen over het voorontwerp van het bestemmingsplan. Als daar een klap op wordt gegeven, wordt het bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Voordat het zover is, zal er in maart nog een informatiebijeenkomst worden georganiseerd, zodat iedereen op de hoogte is over hoe de ideeën van deze informatieavond (waar mogelijk) zijn ingepast in het voorontwerp. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er vóór de zomervakantie een definitief ontwerp aan de raad kan worden gepresenteerd. In mei zullen belanghebbenden en belangstellenden daar uiteraard over worden geïnformeerd. De exacte data worden nog bekend gemaakt; houd dus de website in de gaten www.delfzijl.nl/centrumzuidoost.