Pagina opties

Groter
RSS

Cultuurcluster Delfzijl dichterbij door samenwerking partijen

De raad heeft vóór de zomervakantie van 2019 besloten dat de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van theater De Molenberg verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Inmiddels is samen met theater de Molenberg, Openbare Bibliotheek Delfzijl en IVAK een programma van eisen opgesteld voor een cultuurcluster. Het resultaat? Een programma van eisen waar de samenwerkende partijen positief over zijn. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met het voorstel van het college: vervolg geven aan de uitwerking van complex De Molenberg in Delfzijl.

"De samenwerking tussen theater, bibliotheek en IVAK is een belangrijke stap die we gezet hebben", zegt wethouder Hans de Ronde. "Zo kunnen we deze voorzieningen behouden voor Delfzijl. Door de samenwerking hebben we niet alleen ruimte voor een bibliotheek en een theater met een grote en een kleine zaal, maar ook oefenruimtes, kleedkamers, voorzieningen voor congresfuncties en andere bijeenkomsten, multifunctionele ruimtes en ga zo maar door."

Jong en oud

Volop mogelijkheden dus voor dans, theater, muziek, cursussen, lezen, bijeenkomsten, werk- en studieplekken, publieks-computers etc. Kortom: aan culturele en ontmoetingsmogelijkheden geen gebrek in Delfzijl. Bovendien is jong en oud hiermee gediend; zowel in Delfzijl zelf als in de (directe) omgeving.

Passend en eigentijds

Ook Ilona Ebels van Biblionet is positief over de samenwerking en het resultaat van het programma van eisen: “We zijn erg blij dat de bibliotheek in Delfzijl door realisatie van het cultuurcluster een passende, eigentijdse en toekomstbestendige plek krijgt aan het plein De Molenberg. Voor de samenwerking tussen theater, IVAK en bibliotheek is de realisatie van deze plannen een extra impuls!”

Goed gewaarborgd

Voor Daniël Wever van Theater de Molenberg leidt het geen twijfel: “De directie van Theater & Congrescentrum de Molenberg is uitermate content met de huidige plannen. Binnen de gestelde financiële en ruimtelijke randvoorwaarden is dit het optimale scenario. Door clustering van de functies is ook de intensivering van de samenwerking met de culturele partners goed gewaarborgd.”

Instemming van gemeenteraad

De gemeenteraad van Delfzijl heeft donderdag 19 december 2019 ingestemd met het starten van de ontwikkelfase van een nieuw Cultuurcluster voor Delfzijl. Theater, bibliotheek en IVAK krijgen met de nieuwbouw een passende, toekomstbestendige én duurzame locatie.

Op de plek van het huidige theater De Molenberg, de bibliotheek en partycentrum De Bolder herrijst een nieuw concept. Hierin komen het nieuwe theater, de openbare bibliotheek en IVAK samen. Met de bundeling van de drie organisaties krijgt de gemeente Delfzijl een ontmoetingsplek met élan, waar dans, theater, muziek, cursussen, lezen, bijeenkomsten, werk- en studieplekken elkaar vinden én versterken.

Iedereen betrokken

Nu het plan door de raad is goedgekeurd kan er gestart worden met het ontwerp- en gunningsproces. Hierbij worden niet alleen theater, bibliotheek en IVAK betrokken, maar ook inwoners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Ook hun ideeën zijn waardevol. Het wordt een impuls waar niet alleen Delfzijlsters, maar de hele regio trots op kan zijn.

Landelijke radio

Dat we in Centrum Zuidoost een mooi project hebben, is zelfs landelijk opgevallen. Zondagavond 5 januari 2020 heeft Radio Doc tussen 21.00 uur en 22.00 uur op radio NPO1 aandacht besteed aan Theater de Molenberg. Een mooi radioprogramma, waarin Delfzijl positief belicht wordt. De uitzending is terug te luisteren via de podcast van Radio Doc of via de website 2Doc.nl.

Vervolg en informatiebijeenkomsten

Inmiddels is er een start gemaakt met het ontwerp- en gunningsproces: hoe moet het eruit gaan zien en wie krijgt daarvoor de opdracht? Die vragen gaan de komende maanden beantwoord worden. Ook hierover zullen weer de nodige informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Houdt daarom de website in de gaten www.delfzijl.nl/centrumzuidoost . Maandag 20 januari 2020 staat alweer de eerstvolgende informatiebijeenkomst gepland. U bent van harte welkom. Als alles volgens plan verloopt, hoopt het college in het voorjaar van 2020 de raad een voorstel te kunnen doen.