Pagina opties

Groter
RSS

College stelt de raad voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor kindcentrum Delfzijl Noord

Het college van Delfzijl stelt de raad voor om € 6.676.805,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Delfzijl Noord. Dit bedrag is opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl.

Wethouder Jan Menninga: "Kindcentra dragen bij aan een goed en toekomstbestendig onderwijs in Delfzijl. Schoolbesturen en gemeente hebben daarom gezamenlijk besloten om voor Delfzijl Noord een nieuw integraal kindcentrum te realiseren. De maatregelen voor het versterken vanwege de aardbevingen hebben een grote impact op de flexibiliteit en bruikbaarheid van het bestaande onderwijsdeel in Brede School Noord. De nieuwbouw biedt de kans om een toekomstbestendig en duurzaam kindcentrum in Delfzijl Noord te realiseren."

Kindcentrum Delfzijl Noord

Samen met Kindcentrum Noord, bestaande uit Onderwijs Marenland en Kids2b, is de gemeente ge-start met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw kindcentrum op het terrein van Groen voor Rood aan de Waddenweg in Delfzijl. Het nieuwe kindcentrum is ter vervanging van het onderwijs- en kinderopvang gedeelte in de huidige Brede School Noord. Onlangs is het Definitief Ontwerp vastgesteld. De bouw start volgens planning in het voorjaar van 2021. De verwachting is dat het nieuwe gebouw In het voorjaar van 2022 klaar is.

Scholenplan Delfzijl

De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst op¬vang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onder¬wijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 29 oktober een besluit.