Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Project Oosterveld op de schop officieel van start

  Maandag 21 september hebben wethouder Jan Menninga en Henk Korhorn, inwoner van de wijk en vertegenwoordiger van de speeltuinvereniging in Farmsum, het bouwbord onthuld. Daarmee is het startsein gegeven voor de uitvoering van het project "Oosterveld op de schop".

 • Wijkagenten in Delfzijl

  In Delfzijl werken zeven wijkagenten die elk toegewezen zijn aan een bepaald gebied. Dit zijn ervaren politieagenten die werken aan een veilige wijk. Denk hierbij aan de aanpak van sociale problemen, milieudelicten en criminaliteit.

 • Gemeente verkoopt peuterspeelzaal 't Hummelhoes in Spijk

  De gemeente verkoopt de peuterspeelzaal 't Hummelhoes aan de Ubbenasingel in Spijk aan Bloemenshop3Borg. De huidige gebruiker van het pand Kids2B verhuist naar het nieuwe Kindcentrum Spijk.

 • Campagne Senioren en Veiligheid

  Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen slachtoffer van kunnen worden. De landelijke campagne Senioren en Veiligheid wil daar iets aan doen. Senioren krijgen voorlichting via webinars met diverse onderwerpen. De afgelopen weken zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: meekijken bij pinnen, babbeltrucs en WhatsApp-fraude.

 • Duidelijkheid voor bewoners Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl

  De bewoners van 337 woningen in de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl krijgen de mogelijkheid te ver-huizen naar een nieuwbouwwoning in Delfzijl. Dit goede nieuws maakte minister Kajsa Ollongren op vrijdag 11 september bekend via een videoboodschap. Ollongren richtte zich tot de bewoners van de Zandplatenbuurt Zuid: "Jullie krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar een nieuwbouwwoning. Met dit goede nieuws is de onzekerheid en de ongelijkheid in jullie buurt tot een einde gekomen."

 • Bijdrage voor onderhoud accommodatie NEC Delfzijl

  Burgemeester en wethouders stellen de raad voor een bedrag van € 25.000,- beschikbaar te stellen aan voetbalvereniging NEC Delfzijl. Daarmee kan de vereniging achterstallig onderhoud uitvoeren.

 • Bijdrage voor paddock voltigevereniging De Eemsrakkers

  Burgemeester en wethouders van Delfzijl stellen de gemeenteraad voor een bedrag van € 21.500,- beschikbaar te stellen aan voltigevereniging De Eemsrakkers in Holwierde. Met dit geld kan de vereniging een paddock aanleggen, die voorzien is van drainage en omheining.

 • Kans op gladheid door modder op de weg

  Door het oogsten is op dit moment veel landbouwtransport op de weg. Houdt u daarom rekening met modder op de weg en met kans op gladheid.

 • Algemene plaatselijke verordening

  De gemeenteraad heeft ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van Delfzijl. Het is vanaf nu verboden om in Delfzijl ballonnen op te laten, met magneten te vissen en lachgas te verkopen en te gebruiken op de openbare weg en in openbare gelegenheden.

 • Maak het oplichters niet te makkelijk!

  Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen slachtoffer van kunnen worden.

 • Meld Misdaad Anoniem (M.) drugslabs

  Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Wij zijn ons vaak niet bewust van de risico’s van drugslabs. Meld Misdaad Anoniem is een campagne gestart omdat het ons allemaal aangaat. Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen zijn meldingen cruciaal. Help mee en zorg dat iedereen de signalen weet te herkennen.

 • Gezocht: voorzitters, stembureauleden en tellers voor verkiezingen in de gemeente Eemsdelta

  Op 18 november 2020 zijn de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart 2021. Voor beide verkiezingen hebben we voorzitters, stembureauleden en tellers nodig. Hiervoor starten we een nieuwe wervings- en selectieprocedure waarvoor u zich kunt aanmelden.

 • Adverteren op gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org.

 • 30 juni: online EBG Kenniscafé 'Professionele video’s maken met je smartphone’

  Video's worden steeds vaker ingezet binnen online marketing. Wil jij als ondernemer online meer zichtbaar zijn?

 • College legt Bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' voor aan raad

  Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie. 

 • Verruiming openingstijden supermarkten, detailhandel en contactberoepen

  Het college heeft besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen vanwege het coronavirus opnieuw tijdelijk te verruimen van 1 juni tot 1 september 2020. Het college heeft aanvullend besloten dat de tijdelijke verruiming ook geldt voor de overige detailhandel en contactberoepen. De openingstijden zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur in plaats van 13.00 tot 18.00 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat.

 • Plein De Vennen en Spoorstraat

  De werkzaamheden aan het Plein De Vennen vorderen gestaag. De verlichting en de beplanting zijn aangebracht en de komende periode is daar aandacht voor de verzorging van de beplanting en waar nodig herstel van de bestrating. Daarna rest nog de laatste inrichting van het plein, zoals zitelementen en afvalbakken, Omdat enkele banken worden hergebruikt, worden deze nog goed schoongemaakt. Ook worden de speeltoestellen (terug) geplaatst en worden enkele laadpunten voor elektrische auto's aangelegd. Het verblijf op plein De Vennen wordt steeds prettiger.

 • Adverteren op Gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org. Het staat u vrij om te adverteren op deze website, maar willen u er toch graag op wijzen dat dit niet de gemeentegids van de gemeente Delfzijl is. Akse Media is de uitgever van onze gemeentegids. De papieren gemeentegids 2020-2021 wordt dit jaar niet uitgebracht, omdat we in 2021 overgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De digitale gemeentegids van de gemeente Delfzijl vindt u op: https://delfzijl.smartmap.nl.

 • Hoe gaat het nieuwe Cultuurcluster eruitzien?

  Ontwerpers en adviseurs worden uitgenodigd zich aan te melden voor de opdracht om een ontwerp te maken voor deelgebied drie van Delfzijl Centrum Zuidoost. Dit heeft de gemeente Delfzijl op 27 maart 2020 bekend gemaakt via Tendernet. Het is een groot project en daarom wordt de opdracht Europees uitgezet: een Europese Selectie dus.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 18 maart

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.