Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Online EBG Kenniscafé voor ondernemers in de horeca of vrijetijdssector

  Als ondernemer in de horeca of vrijetijdssector heb je het momenteel zwaar. Hoe houd je je bedrijf overeind? Kun je een ander verdienmodel ontwikkelen? Hoe bereid je je nu alvast voor op de periode na corona? EBG organiseert op 7 december een Online EBG Kenniscafé waarin expert Wouter Verkerk jou als ondernemer adviseert en inspireert met praktijkvoorbeelden van wat in deze tijd wél mogelijk is.

 • Molen Adam oranje verlicht in het teken van geweld tegen vrouwen

  De Molen Adam op het Plein Molenberg in Delfzijl wordt in november en december 16 dagen lang verlicht met een oranje kleur. De gemeente Delfzijl doet dit vanwege de Orange the World campagne waarbij op deze manier aandacht wordt gevraagd voor het stoppen van alle vormen van geweld tegen meisjes en vrouwen.

 • 'Verhalen van Delfzijl' ziet het licht

  Burgemeester Gerard Beukema heeft het eerste exemplaar van 'Verhalen van Delfzijl' uitgereikt aan de nestor van de gemeenteraad, de heer Arie Heuvelman.

 • Livestream plaatsing nieuwe brug in Delfzijl centrum

  Zaterdag 28 november wordt de nieuwe brug bij het centrum van Delfzijl geplaatst. Via een livestream zijn de werkzaamheden de hele dag te volgen vanaf 06.00 uur.

 • De gemeente Delfzijl is partner in het programma Eems-Dollard 2020

  De Eems-Dollard is een uniek natuurgebied. Eén van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samen komen.

 • Ontwerpteam bekend: Delfzijl maakt zich op voor een nieuw cultuurcluster

  Het ontwerpteam voor het nieuwe cultuurcluster aan plein de Molenberg is bekend. Architectenbureau De Zwarte Hond, Zonneveld Ingenieurs, Huygen, DGMR, abtWassenaar, Theateradvies bv en Vos Ontwerpstudio zullen in de komende tijd gezamenlijk aan een ontwerp voor het nieuwe cultuurcluster in Delfzijl gaan werken. Met de komst van het cultuurcluster zal het Molenbergplein een plek worden voor cultuur en ontspanning. “We hebben veel vertrouwen in dit team en zien uit naar de samenwerking”, aldus projectleider Siebring.

 • Vaststelling uitslag verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta

  Vrijdagmorgen 20 november 2020 maakte de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Gerard Beukema, de definitieve uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta bekend.

 • College stelt de raad voor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voor kindcentrum Tuikwerd

  Het college van Delfzijl stelt de raad voor om € 6.862.880,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van het kindcentrum Tuikwerd. Dit bedrag is opgenomen in het reeds vastgestelde budget voor het Scholenplan Delfzijl.

 • Subsidieregeling voor kleinschalige ondernemingen

  Nationaal Programma Groningen heeft een subsidieregeling met de naam Impulsloket. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor kleinschalige ondernemingen met een maximale omzet van € 20.000,- per jaar.

 • Extra afspraken over versterking in het aardbevingsgebied

  Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. En over perspectief voor de inwoners.

 • Voorlopige uitslagen, tellijsten, proces verbalen en hoe het verder gaat

  Vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder als de gemeente Eemsdelta. Op 18 november 2020 waren in Appingedam, Delfzijl en Loppersum dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad.

 • Onthulling bouwbord officiële start herinrichting Schepperbuurt, Borgsweer-Termunterzijl

  Op dinsdag 17 november hebben wethouder Jan Menninga  en Erik Dijk, lid van de werkgroep Borgsweer-Termunterzijl, gezamenlijk het bouwbord voor de herinrichting van de Schepperbuurt in de dorpen Borgsweer en Termunterzijl onthuld. 'De werkzaamheden zijn inmiddels gestart', zegt wethouder Jan Menninga, 'maar met deze handeling willen we alsnog de goede samenwerking bij dit bewonersinitiatief laten zien.' Bewoners en de gemeente zijn samen actief aan de slag gegaan om de leefbaarheid en het toeristisch karakter in dit gebied te vergroten. Zo zijn er onder andere plannen gemaakt om de veiligheid voor weggebruikers in de Schepperbuurt te verbeteren.'

 • Extra afspraken over versterking in het aardbevingsgebied

  Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. En over perspectief voor de inwoners.

 • Laatste uitgave Nieuwsbrief Koers 2022

  De nieuwsbrief Koers 2022 verschijnt om u op de hoogte te houden van diverse projecten in en rondom de gemeente Delfzijl.

 • 1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking en perspectief

  Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1,5 miljard euro. Dat geld is onder meer bedoeld om huiseigenaren te compenseren, om mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en wijken te beëindigen. Daarnaast komt er een algemene subsidie voor woningverbetering.

 • Sorteeranalyse huishoudelijk afval

 • Meest gestelde vragen en antwoorden omwisseling grijze en groene containers

 • Meest gestelde vragen en antwoorden over de papiercontainer

 • Algemene plaatselijke verordening

  De gemeenteraad heeft ingestemd met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening van Delfzijl. Het is vanaf nu verboden om in Delfzijl ballonnen op te laten, met magneten te vissen en lachgas te verkopen en te gebruiken op de openbare weg en in openbare gelegenheden.

 • Adverteren op gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org.

 • 30 juni: online EBG Kenniscafé 'Professionele video’s maken met je smartphone’

  Video's worden steeds vaker ingezet binnen online marketing. Wil jij als ondernemer online meer zichtbaar zijn?

 • College legt Bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' voor aan raad

  Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Aanleg van dit windpark is belangrijk om te voldoen aan de provinciale taakstelling voor windenergie op land en de nationale klimaatopgave. Het windpark levert een belangrijke bijdrage aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie. 

 • Verruiming openingstijden supermarkten, detailhandel en contactberoepen

  Het college heeft besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen vanwege het coronavirus opnieuw tijdelijk te verruimen van 1 juni tot 1 september 2020. Het college heeft aanvullend besloten dat de tijdelijke verruiming ook geldt voor de overige detailhandel en contactberoepen. De openingstijden zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur in plaats van 13.00 tot 18.00 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat.

 • Plein De Vennen en Spoorstraat

  De werkzaamheden aan het Plein De Vennen vorderen gestaag. De verlichting en de beplanting zijn aangebracht en de komende periode is daar aandacht voor de verzorging van de beplanting en waar nodig herstel van de bestrating. Daarna rest nog de laatste inrichting van het plein, zoals zitelementen en afvalbakken, Omdat enkele banken worden hergebruikt, worden deze nog goed schoongemaakt. Ook worden de speeltoestellen (terug) geplaatst en worden enkele laadpunten voor elektrische auto's aangelegd. Het verblijf op plein De Vennen wordt steeds prettiger.

 • Adverteren op Gemeentegids

  We hebben signalen gekregen dat organisaties in onze gemeente benaderd worden voor een internetadvertentie op de website Gemeentegids.org. Het staat u vrij om te adverteren op deze website, maar willen u er toch graag op wijzen dat dit niet de gemeentegids van de gemeente Delfzijl is. Akse Media is de uitgever van onze gemeentegids. De papieren gemeentegids 2020-2021 wordt dit jaar niet uitgebracht, omdat we in 2021 overgaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De digitale gemeentegids van de gemeente Delfzijl vindt u op: https://delfzijl.smartmap.nl.

 • Hoe gaat het nieuwe Cultuurcluster eruitzien?

  Ontwerpers en adviseurs worden uitgenodigd zich aan te melden voor de opdracht om een ontwerp te maken voor deelgebied drie van Delfzijl Centrum Zuidoost. Dit heeft de gemeente Delfzijl op 27 maart 2020 bekend gemaakt via Tendernet. Het is een groot project en daarom wordt de opdracht Europees uitgezet: een Europese Selectie dus.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 18 maart

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.