Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Havendagen 2019

  Bezoek de stand van de gemeente Delfzijl in de haven op 31 augustus en 1 september. 

 • Roetdeeltjes na brand woonboerderij Ossenweg in de omgeving terechtgekomen

  Afgelopen nacht is een woonboerderij aan de Ossenweg in Biessum door brand verwoest. Bij de brand zijn roetdeeltjes in de omgeving terechtgekomen. Deze roetdeeltjes, vooral verbrand riet, bevatten geen schadelijke stoffen.

 • Start tweede fase herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  In de week van 19 augustus start Koninklijke Sjouke Dijkstra in opdracht van de gemeente Delfzijl met voorbereidende werkzaamheden voor de tweede fase van de herinrichting van het plein De Vennen in Delfzijl. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november 2019.

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Klanttevredenheidsonderzoek Wmo laat positieve resultaten zien

  De gemeente Delfzijl onderzoekt jaarlijks de ervaringen van inwoners die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hulp en ondersteuning krijgen. Het onderzoek richt zich onder andere op het contact met de gemeente en de tevredenheid over de kwaliteit van de zorg. Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de inwoners die mee heeft gedaan aan de enquête over 2018 positief is.

 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met de zomervakantie gelden er voor het gemeentehuis aangepaste openingstijden.

 • Nieuwe gemeente Eemsdelta: Praat ook mee!

  Een grotere gemeente heeft zo z’n uitdagingen ook op het gebied van communicatie. Welke dat zijn en hoe we daar invulling aan gaan geven dat weten we ook nog niet precies. Daarvoor is jullie hulp en input meer dan gewenst.

 • Start aanleg kunstgrasvelden Holwierde en Wagenborgen

  In juni is DOMO Sports Grass gestart met de aanleg van kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Holwierde en voetbalvereniging Wagenborger Boys. Bij beide verenigingen wordt een natuurgrasveld omgevormd tot een kunstgrasveld. Op deze manier hebben beide verenigingen straks één natuurgrasveld en één kunstgrasveld.

 • Stadsstrand Delfzijl voor een deel weer open!

  Een deel van het stadsstrand in Delfzijl is sinds vrijdag 28 juni weer open. Het is bereikbaar vanaf de zijde van Groningen Seaports. Daar is ook ruimte om te parkeren (langs de Handelskade). Voor de veiligheid van bezoekers zijn er hekken om het werkterrein geplaatst. Een drijflijn geeft aan waar het zwemgedeelte eindigt. Het gedeelte van het strand blijft deze zomer open. Naar verwachting wordt de drijflijn per 1 oktober weggehaald.

 • Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum: Draagt u ook een steentje bij?

  Op woensdag 11 maart 1942 moesten de Joodse medeburgers gedwongen vertrekken uit Delfzijl. Weg uit hun vertrouwde leefomgeving en het merendeel op weg naar een gruwelijk einde. Werkgroep 4 mei Delfzijl centrum heeft, in samenwerking met de Joodse stichting Beth Ha-Knesseth, het initiatief genomen om een monument te realiseren ter nagedachtenis aan de Joodse Delfzielsters. Om dit mogelijk te maken, hebben zij uw steun nodig. Voor € 2,50 kunt u al symbolisch een steentje bijdragen aan dit initiatief.

 • Bewonersinitiatieven ‘Delfzielster Pronkjewails’ geven de gemeente kleur

  In de gemeente Delfzijl nemen inwoners initiatieven om wonen en recreëren in hun buurt, wijk of dorp nog plezieriger te maken dan het al is. De gemeente draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en onderstreept dat door initiatiefnemers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Bewonersinitiatieven, ‘Delfzielster Pronkjewails’ krijgen dan een plek in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier is sinds 2015 een fotogalerij van bewonersinitiatieven ingericht.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • RMC Jaarverslag 2017-2018

  Het jaarverslag van de RMC regio Noord-Groningen is te downloaden.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.