Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Programma 75 jaar vrijheid verschuift een jaar

  Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. Om hier met zijn allen bij stil te staan heeft de gemeente Delfzijl samen met de provincie Groningen en met alle 4 en 5 mei werkgroepen en Oranjeverenigingen in de gemeente een programma samengesteld. Er is veel tijd, energie en enthousiasme in gaan zitten. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus kan het programma dit jaar niet door gaan. Er is besloten het advies van de provincie Groningen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei op te volgen, waardoor de evenementen worden verplaatst naar het voorjaar van 2021.

   

 • Afscheid nemen van de gemeente Delfzijl

  Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Delfzijl op te bestaan door op te gaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta. De huidige gemeente Delfzijl wil haar inwoners en andere groepen betrokkenen in de gelegenheid stellen afscheid te nemen van hun oude gemeente. Daarvoor is een afwisselend programma opgesteld waarin de gemeente ruimte biedt aan diverse groepen betrokkenen om afscheid te nemen. Het gaat dan om inwoners, politici (gemeenteraad), bestuurders en medewerkers. Het gezamenlijke verleden dragen deze groepen mee naar de nieuwe gemeente Eemsdelta: zij zijn een deel van het fundament waarop de nieuwe gemeente Eemsdelta voortbouwt.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 18 maart

 • Verscherpte maatregelen coronavirus; update 18 maart

 • Informatieavond Centrum Zuidoost

  Vanwege een technische storing kon de livestream-uitzending van Centrum Zuidoost op maandagavond (23 maart) niet doorgaan. Daarom is er een filmpje gemaakt van de presentatie. Het filmpje is in plaats van de livestream.  

 • Delfzijlsters mogen meedenken over naam nieuwe brug in centrum

  Inwoners van de gemeente Delfzijl mogen meedenken over de naam van de nieuwe brug die het centrum van Delfzijl verbindt met de nieuwe boulevard en het nieuwe strand. 'De brug vormt het sluitstuk van het project Marconi Buitendijks', zegt wethouder Jan Menninga. 'Deze verbinding is belangrijk voor de ontwikkeling van de havenstad en de toegankelijkheid van het unieke Wadden Werelderfgoed. Eind 2020 moeten fietsers en voetgangers hiervan gebruik kunnen maken. Om de brug niet naamloos in gebruik te nemen, vragen we onze inwoners om suggesties.'

 • Herinrichting voormalig sportpark Uitwierde begonnen

  Deze week is de herinrichting van het voormalig sportpark Uitwierde van start gegaan. De werkzaamheden betreffen het herstel van het zicht op de wierde en van de structuur van het landschap. Het terrein is zolang de werkzaamheden duren niet toegankelijk voor publiek in verband met de veiligheid. Met de aannemer is afgesproken dat er geen verkeersbewegingen door Uitwierde plaatsvinden. De werkzaamheden duren ongeveer acht weken.

 • Tweede nieuwbouwbeurs (T)huis in Delfzijl

  Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020 is er opnieuw een nieuwbouwbeurs in de Brede School Noord in Delfzijl. De eerste beurs was in november vorig jaar en was met ruim 2.000 bezoekers een groot succes. Net als de beurs in november is de vrijdag alleen bedoeld voor de bewoners van de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. Tijdens de beurs worden verschillende plekken in Delfzijl getoond waar de komende jaren nieuwe huur- en koopwoningen gebouwd kunnen worden. Een aantal nieuwe woonplekken is meer uitgewerkt dan in november. Bijvoorbeeld met concrete tekeningen van woningen.

 • Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' in procedure

  Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding' opnieuw in procedure te brengen. Tegelijkertijd brengt de provincie Groningen de omgevingsvergunning voor de aanleg van het windpark in procedure.

 • Cultuurcluster Delfzijl dichterbij door samenwerking partijen

  De raad heeft vóór de zomervakantie van 2019 besloten dat de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw van theater De Molenberg verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Inmiddels is samen met theater de Molenberg, Openbare Bibliotheek Delfzijl en IVAK een programma van eisen opgesteld voor een cultuurcluster. Het resultaat? Een programma van eisen waar de samenwerkende partijen positief over zijn. De gemeenteraad heeft daarom ingestemd met het voorstel van het college: vervolg geven aan de uitwerking van complex De Molenberg in Delfzijl.

 • Word geen geldezel!

  Steeds meer jongeren worden slachtoffer van criminelen die via bankrekeningen van deze jongeren geld witwassen.

 • Overeenstemming verplaatsing supermarkt Lidl in Delfzijl centrum

  De gemeente, Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf en Lidl hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor verplaatsing van de Lidl in Delfzijl centrum.

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij het bedrijf ESD in Farmsum komen tijdens het productieproces zogenaamde blazers voor. Gebleken is dat de stofdeeltjes die neerdalen na de blazers siliciumcarbidevezels (SiC-vezels) bevatten. Deze vezels zijn door de Gezondheidsraad en het RIVM  als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Bij dertig tot vijftig blazers per jaar is volgens het RIVM en de GGD een overschrijding van de norm niet meer uit te sluiten. Naar aanleiding van de blazers stellen omwonenden vragen over hun gezondheid. Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden op die vragen.  

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.