Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • Bijeenkomst dementie en notaris: wat zijn de (on)mogelijkheden?

  Het kan u ook gebeuren: op een bepaald moment in uw leven kunt u niet meer uw eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Wie neemt er dan beslissingen voor u? Wie zorgt dat uw belangen goed worden behartigd? Het is belangrijk om zaken te regelen wanneer dat nog kan.

 • Burgemeesterspreekuur

  Wekelijks houdt burgemeester Gerard Beukema spreekuur voor inwoners van de gemeente.

 • Fietsclinic voor 65-plussers

  Op 2 mei organiseert de gemeente Delfzijl (Woldendorp) aan de AE Gorterweg 28, van 13.30-16.00 uur, samen met Verkeerswijzer Groningen, een gratis fietsclinic. In de clinic geven instructeurs voorlichting over fit en veilig blijven fietsen.

 • Start onderzoek naar beschermde dieren

  In april 2019 starten ecologen met het onderzoek naar beschermde dierensoorten in het Groningse aardbevingsgebied. Dit is nodig omdat versterkingswerkzaamheden de woon- en leefgebieden niet mogen verstoren. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat daarom onderzoeken waar beschermde dieren in gebouwen en wijken zitten. Uitgangspunt is dat het woon- en leefgebied van beschermde diersoorten na de versterking beter is dan voor de versterking. Daarom brengen ecologen elk voorjaar de beschermde dieren in kaart. Na het afronden van versterkingswerkzaamheden wordt onderzocht of het woon-en leefgebied van deze dieren hersteld is.

 • Dienstregeling stadsbus

  Vanaf dinsdag 23 april is de route en de dienstregeling van de stadsbus Delfzijl, lijn 545 gewijzigd. In overleg met het bewonerscomité en de gemeente in besloten de route door Delfzijl Noord in te korten. De haltes 'Naterijflat' en 'Hoogwatum' komen te vervallen.

 • Actualisering adressen gemeentegids

  Op 1 april is Akse Media, uitgever van de gemeentegids voor Delfzijl, gestart met het actualiseren van adressen uit de huidige gemeentegids voor de uitgave 2019-2020.

 • DAL-adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 26 april 2019, aanvang 09.00 uur in het gemeentehuis van Delfzijl, B&W kamer. Op de agenda staan onder andere een presentatie over het Zorgakkoord met de aanstaande veranderingen in huisvesting van ouderenzorg, gehandicaptenzorg en psychische zorg en een toelichting op een onderzoek over het VN Verdrag Gehandicapten. De complete agenda kunt u vinden op de pagina over DAL-Adviesraad sociaal Domein.

 • Gratis cursus Politiek Actief, gemeente Eemsdelta

  Meedoen in de lokale politiek is misschien wel eenvoudiger en leuker dan u denkt. De gemeenteraden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum organiseren voor inwoners van 16 jaar en ouder de cursus Politiek Actief.  Deze cursus is bedoeld voor inwoners die willen weten hoe de lokale politiek werkt en misschien wel raadslid willen worden in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Tijdens deze cursus leert u meer over de gemeentelijke politiek en wordt u getraind in vaardigheden als debatteren. De cursus wordt verzorgd door Prodemos in samenwerking met de raadsgriffiers. Maximaal 30 cursisten kunnen meedoen aan de cursus en vol = vol. Wacht dus niet te lang met uw aanmelding.

 • Riooloverlast door vochtige doekjes

  Voorkom verstopping in uw wc en het riool. Gooi vochtig toiletpapier, billendoekjes, tampons, maandverband, vet en ander vuil in de afvalbak! Vochtige doekjes veroorzaken verstoppingen in de rioolbuizen en klonteren samen in de rioolpompen waardoor deze in storing vallen en eerder kapot gaan

 • Provincie legt last onder dwangsom op aan ESD-SIC om uitstoot SiC-vezels te stoppen

  Gedeputeerde Staten leggen een last onder dwangsom op aan ESD-SIC. Het bedrijf krijgt nu acht weken de tijd om de uitstoot van SiC-vezels naar nul terug te brengen. Als het daarna toch gebeurt, moet ESD-SIC per geconstateerde overtreding een dwangsom van 250.000 euro betalen, met een maximum van 750.000 euro. Het bedrijf kan maximaal een boete per week krijgen.

 • Kranslegging verzetsmonument Zwaantje op 23 april

  Ter nagedachtenis aan de Verzetsgroep Zwaantje vindt er op dinsdag 23 april 2019, 16.00 uur een plechtigheid plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Delfzijl en bij het monument het Zwaantje.

 • Check het spoorwerk in uw buurt

  ProRail ontwikkelt een online tool waarmee omwonenden van het spoor kunnen bekijken welke werkzaamheden met mogelijke hinder in hun buurt gepland staan. Voor sommige gebieden is deze Spoorwerkcheck nu al beschikbaar. En vanaf de zomer 2019 voor heel Nederland.

 • Bibliotheek breidt uit met Breinbieb

  Hoe houd je je geheugen fit? Waar vind ik informatie over dementie? Waarom herkent mijn opa me niet meer? Zomaar wat vragen waar in de Breinbieb materiaal over te vinden is, vertelt Netty Niehoff. Niet alleen boeken, maar ook activiteiten en heel veel spel- en doematerialen. Informatief, leerzaam, ondersteunend en ook gewoon heel erg leuk!

 • Gewijzigde openingstijden tijdens de Paasdagen en Koningsdag

  In verband met Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum, Sociaal Plein Delfzijl (telefonisch) en het afvaloverslagstation gewijzigd.

 • Commissaris van de Koning René Paas pakt de strijkbout tijdens werkbezoek aan de gemeente Delfzijl

  Tijdens zijn werkbezoek aan de gemeente Delfzijl op vrijdag 12 april krijgt de Commissaris van de Koning René Paas in 'De Wasserij' (onderdeel van Werkplein Fivelingo) de gelegenheid een industriële strijkbout te hanteren. Op deze locatie laat de Commissaris zich informeren over het arbeidsmarktbeleid.

 • Gemeente Delfzijl zet in op meer groepsactiviteiten voor ouderen

  Op donderdag 11 april 2019 ondertekende wethouder Meindert Joostens een overeenkomst met de zorgorganisaties Noorderzorg en De Hoven. Daardoor kunnen nog meer oudere inwoners van de gemeente Delfzijl meedoen aan allerlei activiteiten. Momenteel zijn er twee groepen oudere inwoners die hieraan meedoen. Dit kan nu uitgebreid worden tot zes.  

 • Nieuwe groengas- inzamelwagens voor Appingedam en Delfzijl

  Omrin zamelt met drie nieuwe vrachtwagens het rest- en gft-afval in de gemeenten Appingedam en Delfzijl in. De wit-rode wagens van de afvalinzamelaar rijden op duurzame brandstof, groengas. In een vergistingsinstallatie van Omrin wordt het organisch materiaal omgezet in biogas. Dat wordt weer omgezet in groengas.

 • Zorg voor los afval in uw GFT container

  Het komt regelmatig voor dat GFT containers, waarin het afval zo vastgedrukt zit, niet geleegd kunnen worden. Dit komt vaak door gras of te lang snoeihout dat tevens wordt aangedrukt. Zorg ervoor dat uw afval los in de GFT-container wordt gedeponeerd of gebruik een  GFT-zak. Wanneer u geen GFT-zak gebruikt kunt u een krantenpagina onderin leggen zodat afval niet blijft plakken.

 • Dempen vijver Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen

  Eind februari zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van het nieuwe kindcentrum op het Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen. Hiervoor zijn een aantal bomen gekapt en is de overige lage begroeiing op de bouwplaats verwijderd. Vandaag, woensdag 10 april, gaat de voorbereiding verder en start het dempen van de kleine vijver. Het dempen start met het leegpompen van de vijver. Alle vissen die eventueel nog in de vijver zitten gaan naar ander water in de nabije omgeving. Vervolgens wordt de vijver aangevuld met zand. Het dempen van de vijver zal ongeveer twee weken in beslag nemen.
   

 • Bouw NOM-complex centrum Delfzijl gestart

  De bouw van het appartementencomplex van Acantus aan de Spoorstraat in Delfzijl is officieel gestart. Bestuurder van Acantus Anita Tijsma en wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl hebben samen een bijzondere starthandeling verricht op de bouwplaats.

 • Tafeltje Dekje zoekt vrijwilligers

  Tafeltje Dekje in Delfzijl zoekt vrijwilligers die beschikbaar zijn om maaltijden rond te brengen.

 • Kijkdag gevonden fietsen 16 en 17 april

  De gemeente Delfzijl organiseert samen met Hergebruik Plus kijkdagen voor vermiste fietsen. Bent u uw fiets kwijt? Dan kunt u op dinsdag 16 en woensdag 17 april vanaf 11.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 14.00 uur een kijkje nemen bij de gemeentewerf aan de Hogelandsterweg 3 in Delfzijl.

 • Inwoners zijn positief over aanpak gemeenten bij de energievisie

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken samen een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke belangrijke stappen gezet moeten worden om de opwekking van duurzame energie te realiseren.

 • Bewonersinitiatieven ‘Delfzielster Pronkjewails’ geven de gemeente kleur

  In de gemeente Delfzijl nemen inwoners initiatieven om wonen en recreëren in hun buurt, wijk of dorp nog plezieriger te maken dan het al is. De gemeente draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en onderstreept dat door initiatiefnemers jaarlijks in het zonnetje te zetten. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst. Bewonersinitiatieven, ‘Delfzielster Pronkjewails’ krijgen dan een plek in de centrale hal van het gemeentehuis. Hier is sinds 2015 een fotogalerij van bewonersinitiatieven ingericht.

 • 5 jarig bestaan Parkinson Café

  Op vrijdag 26 april is het 5 jarig bestaan van het Parkinson Cafe. Om dit te vieren is er een uitstapje van 13.30 tot 17.30 uur naar Lauwersoog georganiseerd. U stapt op bij het gebouw van de ASWA (Algemene Stichting Welzijn Appingedam) aan de Burgemeester Klauckelaan 16 in Appingedam. Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die met de ziekte van Parkinson te maken heeft.

 • Gemeenteraad geeft groen licht voor wintertuinen Holwierde

  De gemeenteraad van Delfzijl heeft op 27 maart ingestemd met het voorstel wintertuinen aan te leggen bij de pluimveestallen aan de Nansumerweg 58a in Holwierde. Daarmee wordt een flinke stap gezet in de verbetering van het dierenwelzijn van de kippen.

 • 527 huishoudens in Delfzijl kunnen kiezen voor nieuwbouw

  De bewoners van 386 huurwoningen en 141 particuliere woningen in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving in Delfzijl krijgen de mogelijkheid te verhuizen naar een nieuw te bouwen huis. Hierover zijn zij op zaterdag 30 maart door de gemeente Delfzijl en woningcorporatie Acantus geïnformeerd.

 • Resultaten enquête afvalinzameling gemeente Delfzijl

  Eind 2018 heeft de gemeente Delfzijl haar inwoners gevraagd een enquête in te vullen over afval scheiden, de uitkomsten van die enquête zijn nu bekend.

 • Onderzoek naar geschikte plekken voor wilde bijen

  Landschapsbeheer Groningen onderzoekt samen met twee studenten aan de Universiteit Groningen plekken die geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden voor de wilde bij.

 • Actualisering adressen gemeentegids

  Op 1 april start Akse Media, uitgever van de gemeentegids voor Delfzijl, met het actualiseren van adressen uit de huidige gemeentegids voor de uitgave 2019-2020.

 • Maak aanleg snel internet in de gemeente Delfzijl mogelijk!

  Begin mei 2019 start de campagne voor de aanleg van snel internet in het buitengebied van de gemeente Delfzijl. De aanleg gaat alleen door als minimaal de helft van de adressen die in aanmerking komen, daadwerkelijk meedoet. Daar kunt u een steentje aan bijdragen!

 • Marconi Buitendijks - werk in uitvoering

  In de afgelopen jaren is in Delfzijl hard gewerkt aan het project Marconi Buitendijks. Met het project Marconi Buitendijks wil de gemeente het stadscentrum van Delfzijl weer verbinden met de Waddenzee. Hiervoor is de zeedijk verlegd en op veilige hoogte gebracht. Buitendijks krijgt het stadsstrand steeds meer vorm en voor de Handelskade-Oost en de Schermdijk ligt een nieuw kwelderlandschap. Tot aan de oplevering van het project in 2020 werken we aan de afwerking en de inrichting.

 • Wmo-consulente Anjo Lauvenberg: ‘Voor ons is geen vraag te gek’

  ‘Ik weet niet zeker of ik met mijn vraag bij u aan het juiste adres ben?’  Soms krijgt Wmo-consulente Anjo Lauvenberg dit nog wel te horen als ze telefoondienst heeft voor het Sociaal Plein Delfzijl. ‘Gelukkig kan ik mensen dan onmiddellijk op hun gemak stellen, want voor ons is geen vraag te gek. Inwoners kunnen bij ons terecht met al hun vragen over opgroeien, opvoeden, voorzieningen, ondersteuning, welbevinden, werk en inkomen. Mocht er toch eens een vraag tussen zitten waar wij niet uitkomen of over gaan, dan zorgen we dat we de mensen op de juiste manier doorverwijzen.’

 • Herinrichting De Hoogte in Wagenborgen

  Eerder is geïnformeerd dat Elzinga aannemingsbedrijf op maandag 6 maart 2019 zou starten met het vervangen van de riolering in straat De Hoogte in Wagenborgen. Er ligt in het betreffende gedeelte een AC-(asbest cement) waterleiding van het Waterbedrijf Groningen. Waterbedrijf Groningen heeft aangegeven dat de gemeente vanaf 4 maart 2019 de geplande rioleringswerkzaamheden kon gaan uitvoeren. Helaas is dit niet gelukt, omdat de werkzaamheden van het Waterbedrijf zijn vertraagd. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden uitgesteld moet worden.

 • Onderwijstransitie

  De gemeente Delfzijl maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat, duurzaamheid en een toekomstbestendige omgeving voor kinderen.  Deze week meer informatie over Kindcentrum Spijk:

 • Opschonen en bouwrijp maken Groot Bronswijkterrein

  Op het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen komt het nieuwe kindcentrum. De gemeente Delfzijl heeft hiervoor een deel van het Groot Bronswijkterrein aangekocht. Het kindcentrum komt op de kop van het terrein.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij een bedrijf in Farmsum is op donderdagmiddag 24 januari 2019 een blazer geweest. Daarbij zijn in de omgeving van Farmsum en Delfzijl verschillende stofdeeltjes vrijgekomen.

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.