Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

 • Aanvullende maatregelen grondtransporten Polder Breebaart

  Inwoners van Termunterzijl, Termunten, Borgsweer en Baamsum zijn dinsdag 19 februari tijdens een bijeenkomst bijgepraat over de ontstane situatie rondom de Boog van Ziel in Termunterzijl en de Abel Olsderweg in Termunten.

 • Delfzijl zet stap naar minder restafval

  De gemeente Delfzijl gaat een stap zetten om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Het college wil de raad voorstellen de huidige inzamelmethode van huishoudelijk afval te verbeteren en inwoners uitgebreid te informeren over beter afval scheiden.

 • Holwierde ontvangt gemeentelijke bijdrage voor dorpshuis

 • College stemt in met definitief ontwerp herinrichting plein De Vennen, Delfzijl

  Het college heeft het definitief ontwerp voor de herinrichting van plein De Vennen in Delfzijl op 5 februari 2019 vastgesteld.

 • Extra bijdrage voor vakantiespeelweken in de gemeente Delfzijl

  Het college heeft besloten meer subsidie beschikbaar te stellen aan organisaties die vakantiespeelweken voor kinderen organiseren in de gemeente Delfzijl.

 • Kappen bomen voor fietsverbinding Termunten-Woldendorp

  Op maandag 25 februari start het kappen van bomen langs Baamsum tussen Termunten en Woldendorp en A.E. Gorterweg in Woldendorp.

 • Verandering eigen bijdrage Wmo-vervoer Noord Groningen

  Per 1 maart 2019 verandert de eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer.  

 • ‘Ja, ik ga naar de Voedselbank!’

  Armoede. Het kan iedereen overkomen, daarover zijn Ida Doornbos, Piet Mollema en Harmen Cnossen het roerend eens. Dat er een taboe op rust en er veel vooroordelen over bestaan, ook dat staat als een paal boven water. ‘Daarom ben ik ook zo blij dat ik mijn verhaal mag doen,’ zegt Ida. ‘Hopelijk helpt het anderen, want: ja, ik ga naar de Voedselbank en dat zouden veel meer mensen moeten doen.’

 • Alle jongeren naar school, aan het werk of naar dagbesteding

  De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Het Hogeland willen leerlingen en ex-leerlingen van het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs de mogelijkheid van dagbesteding aanbieden als een vervolgopleiding of betaald werk niet (direct) haalbaar is. Hiermee willen de gemeenten jongeren die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben extra persoonlijke ontwikkeling bieden met mogelijk een toekomst naar (beschut) werk. In eerste instantie gaat het om een proefproject van een jaar. Volgend jaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak werkt.

 • Grondtransport Polder Breebaart volgt andere route

  Het Groninger Landschap voert werkzaamheden uit aan de Polder Breebaart in Termunten, nabij Dallingeweersterweg. Naar aanleiding van de diverse meldingen over extra vrachtwagenbewegingen door de dorpen Termunten, Termunterzijl en Borgsweer hebben Het Groninger Landschap en gemeente Delfzijl besloten om de transportbewegingen niet meer door deze dorpen te laten rijden.

 • Doe ook mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart

  Op zaterdag 23 maart doet de gemeente Delfzijl mee aan de Landelijke Opschoondag. De opschoonactie past in het plan van aanpak tegen zwerfafval dat het college van B en W in oktober 2016 heeft vastgesteld. Om de Opschoondag tot een succes te maken, zijn wij op zoek naar leden van verenigingen die op 23 maart vanaf 9.00 tot 12.00 uur aan de slag willen.

 • Provincie en gemeente Delfzijl breiden meetnet rondom ESD-SIC uit

  De provincie Groningen en de gemeente Delfzijl laten drie meetstations plaatsen in de dorpen rondom het bedrijf ESD-SIC. Hiermee wordt gemeten of de uitstoot van siliciumcarbide vezels ook in de woonkernen terecht komt. De extra meetpalen komen in Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer. Ook krijgen de meetstations bij Heemskesbrug, RWZI Delfzijl en Geefsweersterweg speciale filterkoppen om SiC-vezels te meten. De meetresultaten van de Geefsweesterweg zijn een goede graadmeter voor Meedhuizen, omdat het dorp in dezelfde windrichting van ESD ligt. Een meetpaal in Meedhuizen is hierdoor niet nodig.

 • Tafeltje Dekje zoekt vrijwilligers

  Tafeltje Dekje in Delfzijl zoekt vrijwilligers die beschikbaar zijn om maaltijden rond te brengen. Als vrijwilliger rijdt u eens in de zes weken van maandag tot en met zondag tussen 8.45 en 10.15 uur. Voor het rondbrengen van de maaltijden dient u in bezit te zijn van een auto. U ontvangt hiervoor een reiskostenvergoeding. Tafeltje Dekje is een maaltijdvoorziening voor kwetsbare mensen in Delfzijl.

 • Doe mee aan 'Voel je Goed!'

  Voel je goed! is voor volwassenen, die willen werken aan een gezonder gewicht. En moeite hebben met taal en daarom graag adviezen ontvangen in makkelijke taal. Voel je goed! gaat over gezonder eten en meer bewegen. U leert wat het is en hoe u het doet. De lessen zijn in het Nederlands, dus u moet wel een beetje Nederlands kunnen begrijpen en spreken.

 • Unieke duurzame lichtmasten in gebruik genomen op Damsterkade in Delfzijl

  Op vrijdag 1 februari 2019 heeft wethouder Jan Menninga drie voor Nederland zeer unieke duurzame lichtmasten op de parkeerplaats van de Damsterkade in Delfzijl in gebruik genomen. Delfzijl is als eerste gemeente in Nederland in het bezit van deze lichtmasten. Wethouder Jan Menninga: 'Duurzaamheid is voor de gemeente van groot belang. Lichtmasten op zonne-energie passen bij deze ambitie. Een mooie bijkomstigheid is dat de masten ook verplaatst kunnen worden naar een andere locatie, omdat er geen kabel bij te pas komt.'

 • Biessum en Uitwierde ontvangen gemeentelijke bijdrage voor dorpshuis

  De Stichting Dorpshuis Biessum-Uitwierde ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 50.000,- voor de aanschaf van het dorpshuis. De gemeente ondersteunt de aanvraag omdat deze past in het programma 'Alle Dorpen Een Dak', onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken. Per dorp is er budget voor één dak in het dorp. Voorgaande jaren hebben Bierum, Borgsweer, Farmsum, Krewerd, Meedhuizen en Wagenborgen een bijdrage ontvangen voor het realiseren of renoveren van hun dorpshuis.

 • Archiefstukken 1980 – 1989 openbaar gemaakt

  Het archief van de gemeente Delfzijl van de periode 1980-1989 is formeel overgebracht naar de ar-chiefbewaarplaats. Dat betekent dat het archief nu openbaar is en voor iedereen te raadplegen.

 • Jongeren Noorderpoort Delfzijl verdiepen zich in armoede en geven gemeenten advies

  Op 6 februari 2019 hebben jongeren van de opleiding Allround Operationeel Technicus (AOT) van het Noorderpoort Energy & Maritime in Delfzijl een advies overhandigd aan de wethouders van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De drie gemeenten hadden de tweede klas van de MBO-4 opleiding gevraagd: 'Wat hebben jongeren nodig als zij 18 worden en financieel zelfstandig moeten zijn?' In een traject van tien weken hebben 25 jongeren zich verdiept in het thema armoede en een advies geformuleerd.

 • Delfzijl vraagt duidelijkheid minister over aanpak versterking

  "Ons plan van aanpak is klaar, Delfzijl staat in de startblokken om aan de slag te gaan met de nieuwe aanpak van de versterkingsopgave. Het wachten is op duidelijkheid van minister Wiebes over capaciteit en geld", aldus burgemeester Gerard Beukema. "Het heeft geen zin bij onze inwoners verwachtingen te wekken die we niet waar kunnen maken. Zodra duidelijk is dat we kunnen starten, gaan we onze inwoners daarover informeren, liever morgen nog dan overmorgen. Inwoners willen nu snel duidelijkheid over de versterkingsoperatie en dat begrijpen we."

 • Militaire oefening

  Vanaf 11 februari tot en met 15 februari en van 18 maart tot en met 22 maart is er een militaire oefening in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe, Groningen.

 • Veel gestelde vragen over vrijgekomen stofdeeltjes in Farmsum en omgeving

  Bij een bedrijf in Farmsum is op donderdagmiddag 24 januari 2019 een blazer geweest. Daarbij zijn in de omgeving van Farmsum en Delfzijl verschillende stofdeeltjes vrijgekomen.

 • Gemeenten vragen inwoners mee te denken over geschikte gebieden en bronnen voor duurzame energie

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke stappen gezet moeten worden om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving (stad, dorp en landelijk gebied) zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen? De gemeenten voeren de komende maanden gesprekken met onder andere inwoners, organisaties en energiecoöperaties. Het is de bedoeling dat de energievisie eind dit jaar klaar is.

 • Ondernemersprogramma MKB Noord 'Jouw zaak, jouw toekomst'

  Hoe zorgt u als retailondernemer ervoor dat de klant bij u blijft komen? En dat hij u over tien jaar ook nog weet te vinden? Kortom, hoe blijft u aangehaakt bij de nieuwe tijd en weet u kansen te benutten?

 • Burgemeesterspreekuur

  Wekelijks houdt burgemeester Gerard Beukema spreekuur voor inwoners van de gemeente.

 • Brief met dringende oproep naar Tweede Kamer over versterking en schadeafhandeling

  Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties roepen in een brief Tweede Kamerleden op om minister Wiebes (EZK) woensdag 16 januari in het debat over het gaswinningdossier te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen.

 • Aanpak essentaksterfte

  Vanaf december 2018 is aannemer Vertisol bezig met het snoeien en kappen van zieke essen die voor een onveilige situatie zorgen in de gemeente. De werkzaamheden zijn begonnen in Woldendorp. Door het natte weer waren de paden en bermen slecht toegankelijk en zijn de werkzaamheden verplaatst naar Godlinze en omstreken. De bossen en bossingels in Woldendorp worden op een later moment aangepakt.

 • Plan van Aanpak doorstart versterkingsoperatie provincie Groningen

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) presenteerde op 22 november het Plan van Aanpak voor de doorstart van de versterkingsoperatie in de provincie Groningen.
  Volgens dat plan staan in Delfzijl ruim 2800 panden met een mogelijk verhoogd risico bij aardbevingen.