Pagina opties

Groter

WOZ-waarde

 • Samenvatting

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

 • Hoe werkt het?

  • De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  • De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  • U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting waarop de getaxeerde waarde van uw pand vermeld staat.
  • Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag (*)aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  • Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  • Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen (**).
  • Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de taxateur(***).

  * Het aanvragen van een taxatieverslag kan:

  • Direct via de website kunt u online uw taxatieverslag opvragen
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres en aanslagnummer naar: gemeente Delfzijl, postbus 20000, 9930 PA  Delfzijl
  • Telefonisch: het taxatieverslag wordt naar uw woonadres gestuurd.

  ** Het indienen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: als u beschikt over DigiD kunt u online bezwaar aantekenen tegen de waardebepaling (gaat u verder naar tabblad 'Digitaal regelen')
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer en een motivatie van uw bezwaar naar gemeente Delfzijl, antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen

  *** Contact met een taxateur kan:

  • Direct via de website: als u beschikt over Digid kunt u online aangeven dat u contact wil met een taxateur (gaat u verder naar tabblad 'Digitaal regelen'
  • Aan de balie: daarbij moet u meenemen de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs

 • Voorwaarden

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Eén of een aantal woningen wordt beoordeeld. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Digitaal regelen

 • Goed om te weten

  De gemeentelijke forensenbelasting en heffingen van het Rijk en waterschap worden ook berekend met de WOZ-waarde.

 • Downloadbare bestanden

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)