Pagina opties

Groter

Toeristenbelasting

 • Samenvatting

  De gemeente heft toeristenbelasting, omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die een slaapplek aanbieden aan toeristen betalen de toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist die bij u overnacht.

  In navolging van de Gemeentewet stelt deze verordening aan de overnachting geen eisen van toeristische of recreatieve aard. Voorwaarde is wel dat de personen die overnachten niet als ingezetene mogen zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Delfzijl.

 • Hoe werkt het?

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Kosten

  De tarieven voor toeristenbelasting zijn bepaald in een verordening en deze is vastgesteld door de gemeenteraad.

  2021 2020
  Tarief per persoon per overnachting €1,55 €1,50

 • Digitaal regelen

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)