Pagina opties

Groter

Terras plaatsen

 • Samenvatting

  Wilt u als horecaondernemer een terras op openbare grond exploiteren? Dan heeft u daarvoor een terrasontheffing nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

 • Hoe werkt het?

  U moet een ontheffing schriftelijk en minimaal 8 weken voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een ontheffing afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

 • Meenemen

  Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • een schets van de gewenste situatie (inclusief maten)
  • de periode van openstelling
  • de tijden van openstelling
 • Voorwaarden

  Als een terras of uitstalling zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning). Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

  De gemeente kan een ontheffing weigeren als:

  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg en gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid;
  • het gebruik een belemmering vormt voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • het gebruik een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan.

  Een terras mag alleen gebruikt worden als de ondernemer bij alcoholverstrekking beschikt over een geldige vergunning op grond van de Drank- en Horecawet of over een geldig verlof voor een alcoholvrij horecabedrijf.

   Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning vereist.

 • Kosten

  De legeskosten bedragen het in de legesverordening vastgestelde bedrag.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl