Pagina opties

Groter

Standplaats aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Wilt u gebruik maken van een vaste standplaats in de Gemeente Delfzijl? Als u nog geen vergunning voor een standplaats heeft, dan kunt u deze aanvragen door te mailen naar gemeente@delfzijl.nl of door schriftelijk uw verzoek in te dienen bij ons college. Uw aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U dient een dag en tijdstip aan te geven waarop u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • U dient aan te geven van welke standplaats u gebruik wilt maken;
  • U dient aan te geven wat u gaat verkopen;
  • Uw aanvraag dient ondertekend te zijn.

  De legeskosten bedragen het in de legesverordening vastgestelde bedrag.

  Locaties voor standplaatsen

  De gemeente maakt gebruik van 12 verschillende zones, gekoppeld aan specifieke locaties, die zijn te raadplegen op de zoneringskaart en de standplaatsentabel. In zones waar geen specifieke locatie voor een standplaats is toegewezen, kan in overleg met de gemeente een geschikte locatie aangewezen worden.

  Standplaatsenbeleid

  De voorwaarden waar standplaatsen aan moeten voldoen staan in het Standplaatsenbeleid 2017 vermeld. In dit beleidsdocument zijn regelgeving en locaties voor standplaatsen opgenomen. Het standplaatsenbeleid is gebaseerd op de algemene regels benoemd in de Algemene Plaatselijke Verordening.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  Is de gemeente niet de eigenaar van de grond waar u uw standplaats wilt? Dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning. Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt. Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl