Pagina opties

Groter

Rioolheffing

 • Samenvatting

  De gemeente heeft de taak om een rioolstelsel aan te leggen en te onderhouden. Door belasting te heffen kan de gemeente het onderhoud van het rioolstelsel bekostigen.

  Wie betaalt

  Gebruikers van woningen, garageboxen en bedrijfspanden die direct of indirect op de riolering zijn aangesloten.

 • Hoe werkt het?

  1. U ontvangt van de gemeente een aanslagbiljet waarop staat aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  2. Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.

  Het indienen van een bezwaar kan:

  • Via de website: u kunt online bezwaar aantekenen tegen de aanslag en/of waardebepaling via bovenstaande link.
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer, motivatie van uw bezwaar én een handtekening naar: gemeente Delfzijl, t.a.v. de heffingsambtenaar, antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen
 • Voorwaarden

  Beëindiging bedrijf of gebruik garagebox

  Bij beëindiging van het bedrijf of het gebruik van de garagebox dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de gemeente Delfzijl, Antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen. Alleen op grond hiervan wordt ontheffing verleend voor de resterende periode van het betreffende belastingjaar.

 • Kosten

  De tarieven voor rioolheffing zijn als volgt vastgesteld:

  2020 2019
  Rioolheffing per object € 265,65 € 260,85
  Rioolheffing garagebox € 32,05 € 31,50

  Vrijgesteld zijn parkeerterreinen en landbouwgronden.

 • Digitaal regelen

 • Contact

  Klant Contact Centrum, tel. 140596, email gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)