Pagina opties

Groter

Reclamemateriaal verspreiden

 • Samenvatting

  Voor het verspeiden van reclamemateriaal (flyeren) heeft u geen ontheffing nodig, wel moet de verspreider zich houden aan de volgende voorwaarden

  Eventuele aanwijzingen van daartoe bevoegde ambtenaren, gegeven in het belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen strikt in acht te worden genomen.

  Het is tijdens markten en braderieën niet toegestaan om wachtenden voor de marktkramen aan te spreken.

  U dient ervoor te zorgen dat achtergebleven afval ten gevolge van deze actie, uit het gebied verwijderd wordt.

 • Hoe werkt het?

  Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
  • het soort reclamemateriaal
 • Voorwaarden

  De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl