Pagina opties

Groter

Precariobelasting

 • Samenvatting

  De gemeente Delfzijl heft precariobelasting voor het hebben van leidingen, kabels en buizen op of boven gemeentegrond.

 • Hoe werkt het?

  U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening zal worden gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

  Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.
 • Voorwaarden

  De precariobelasting wordt geheven van degene die eigenaar, dan wel gebruiker is van de leidingen, kabels of buizen. Dit zijn voornamelijk nutsbedrijven, maar ook andere bedrijven kunnen dergelijke kabels, leidingen of buizen hebben.

 • Kosten

  Het tarief voor het hebben van leidingen, kabels of buizen per strekkende meter bedraagt:

  Jaar Tarief
  2020 € 0,39
  2019 € 0,58

 • Digitaal regelen

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)