Pagina opties

Groter

Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • Samenvatting

    • De WOZ waarde (die de gemeente ieder jaar opnieuw vaststelt) is de waarde die het pand had op de zogenaamde waardepeildatum. Meer informatie vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.
    • U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting waarop de getaxeerde waarde van uw pand vermeld staat.
    • Als u eigenaar of huurder bent van een pand kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
    • Indien u de vastgestelde waarde te hoog of te laag vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u van mening bent dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat.

    Een bezwaarschrift geldt automatisch als een verzoek om uitstel van betaling (voor het aanslagbedrag of de aanslagregel waar bezwaar tegen wordt gemaakt). Let op! Dit geldt ook bij automatische incasso, deze wordt stopgezet  tot er een uitspraak is op uw bezwaar.

    U heeft gedurende de behandeling van uw bezwaar de mogelijkheid om door te betalen. Bedragen die worden betaald worden afgeboekt van de openstaande aanslag. Deze bedragen dient u zelf over te maken onder vermelding van het betalingskenmerk.

    Voordat u bezwaar aantekent is het verstandig om eerst contact op te nemen met de taxateur.

  • Voorwaarden

    De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

  • Online regelen

  • Kosten

    Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

    1. Waarde van uw pand
      De gemeente taxeert uw pand elk jaar. De getaxeerde waarde van uw pand geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen
    2. Gemeentelijke tarieven
      De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zo veel waard is als het uwe.

    De aanslag onroerendezaakbelastingen wordt berekend met een percentage van de WOZ waarde. De tarieven voor het bepalen van de aanslag OZB zijn als volgt vastgesteld:

    Soort aanslag 2020 2019
    Eigenaar van een woning 0,2065% 0,2110%
    0,5145% 0,4980%
    Eigenaar van een niet-woning
    Gebruiker van een niet-woning 0,4261% 0,4073%

    De aanslag OZB wordt als volgt berekend (voorbeeld):

    U bent eigenaar van een woning in Delfzijl. De WOZ-waarde van de woning is €  250.000,-. De OZB die u in 2020 betaald is dan:

    € 250.000 / 100 x 0,2065 = € 516,25.

  • Contact

    Klant Contact Centrum
    tel: 140596
    email: gemeente@delfzijl.nl

  • Landelijke regelgeving (wetgeving)