Pagina opties

Groter

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  • De WOZ waarde is de waarde die het pand had op de zogenaamde waardepeildatum. De waarde bepalen we elk jaar opnieuw. Meer informatie vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.
  • U ontvangt elk jaar een aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting waarop de  waarde van uw pand  staat.
  • Als u eigenaar of huurder bent van een pand kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of wij de waarde van uw pand goed hebben bepaald.
  • Als u de  waarde te hoog of te laag vindt, kunt u binnen zes weken na  het versturen van de aanslag bezwaar maken. In dit bezwaar geeft u duidelijk aan waarom u vindt dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat.

  Als u bezwaar maakt, moet u gewoon betalen. U mag dit niet zelf uitstellen. U kunt wel in een brief vragen of u mag wachten met betalen. Betaalt u te laat? Dan mag de gemeente u hiervoor extra kosten en rente laten betalen. Dit geldt ook als wij uw bezwaar afwijzen.

  Maakt u bezwaar tegen de de WOZ-waarde? U kunt eerst om uitleg vragen. Maak hiervoor een afspraak met een taxateur van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Voorwaarden

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Online regelen

 • Kosten

  Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende regels:

  1. De gemeente bepaalt de waarde voor alle gebouwen ieder jaar opnieuw. Dit noemen we de WOZ-waarde. De WOZ-waarde gebruiken we voor het berekenen van de OZB.
  2. De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Hieronder staat een rekenvoorbeeld hoe de OZB berekend wordt.

  De aanslag onroerendezaakbelastingen wordt berekend met een percentage van de WOZ waarde. De tarieven voor het bepalen van de aanslag OZB zijn als volgt vastgesteld:

  Soort aanslag

  2020

  2019

  Eigenaar van een woning

  0,2065%

  0,2110%

  0,5145%

  0,4980%

  Eigenaar van een niet-woning

  Gebruiker van een niet-woning

  0,4261%

  0,4073%

  Rekenvoorbeeld:

  U bent eigenaar van een woning in Delfzijl. De WOZ-waarde van de woning is €  250.000,-. De OZB die u in 2020 betaald is dan:

  € 250.000 / 100 x 0,2065 = € 516,25.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)