Pagina opties

Groter
A A

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  • De WOZ waarde (die de gemeente ieder jaar opnieuw vaststelt) is de waarde die het pand had op de zogenaamde waardepeildatum. Meer informatie vindt u op de pagina met veelgestelde vragen.
  • U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting waarop de getaxeerde waarde van uw pand vermeld staat.
  • Als u eigenaar of huurder bent van een pand kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  • Indien u de vastgestelde waarde te hoog of te laag vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen. In dit bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u van mening bent dat de waarde te hoog of te laag is ingeschat.

  Als u een bezwaarschrift indient betekent dat niet dat u kunt wachten met betalen! U kunt alleen uitstel van betaling krijgen als u daar nadrukkelijk schriftelijk om verzoekt. Dit verzoek kunt u doen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Delfzijl, antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen. Voordat u bezwaar aantekent is het verstandig om eerst contact op te nemen met de taxateur.

 • Voorwaarden

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Online regelen

 • Kosten

  Wat u moet betalen is afhankelijk van de volgende criteria:

  1. Waarde van uw pand
   De gemeente taxeert uw pand elk jaar. De getaxeerde waarde van uw pand geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen
  2. Gemeentelijke tarieven
   De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Het tarief wordt gekoppeld aan de waarde van uw of pand en daarmee wordt de jaarlijkse onroerendezaakbelasting voor u bepaald. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus goed mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen terwijl hun pand net zo veel waard is als het uwe.

  De aanslag onroerendezaakbelastingen wordt berekend met een percentage van de WOZ waarde. De tarieven voor het bepalen van de aanslag OZB zijn als volgt vastgesteld:

  Soort aanslag 2018 2017
  Eigenaar van een woning 0,2105% 0,2126%
  0,4692% 0,4438%
  Eigenaar van een niet-woning
  Gebruiker van een niet-woning 0,3941% 0,3711%

  De aanslag OZB wordt als volgt berekend (voorbeeld):

  Uw woning heeft per 1 januari 2018 een WOZ waarde van € 250.000,--. Uw aanslag is dan als eigenaar van een woning: 0,2105 % van € 250.000,-  = € 526,25

 • Verwijzingen

  Let op: u kunt alleen taxatieverslagen downloaden als u een inwoner van gemeente Delfzijl bent.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)