Pagina opties

Groter

Milieustraat

 • Samenvatting

  Een milieustraat is een plek waar u uw afval naartoe kunt brengen. Milieustraten zijn bedoeld voor afval dat de gemeente niet huis-aan-huis bij u ophaalt. Zoals elektrische apparaten, grofvuil, bouw- en sloopafval en klein chemisch afval.

 • Hoe werkt het?

  Alleen inwoners van de gemeenten Appingedam en Delfzijl kunnen hun afval brengen (ter voorkoming van illegale afvalstortingen). Daarom moet u bij een bezoek aan het afvaloverslagstation uw milieupas en een legitimatiebewijs meenemen.

  Aanvragen milieupas

  Indien u nog niet in bezit bent van een milieupas kunt u deze digitaal aanvragen of bij de balie van het gemeentehuis. Zie de formulieren bij 'Digitaal regelen'.

  • Inwoners die afval brengen dienen in het bezit te zijn van een milieupas en een geldig identiteitsbewijs
  • Afval dient gescheiden te worden aangeboden
  • Betaling vindt alleen plaats per pinpas

 • Voorwaarden

  U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt dat niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • Groenafval
  • Bouw- en sloopafval
  • Bouwpuin
  • Asbest (mits goed verpakt)
  • Grof huishoudelijk afval

  Aanleveren afval

  U dient het afval zoveel mogelijk gesorteerd aan te leveren. Op het overslagstation staan verschillende containers, waarin het afval afzonderlijk wordt gedeponeerd. Het personeel op de weegbrug en afvalinzamelstation geeft aan waar u het afval kunt deponeren. De uiteindelijke bestemming is hergebruik of verbranden. Afval dat niet kan worden hergebruikt of verbrand, wordt gestort.

  Acceptatievoorwaarden

  • Het afvaloverslagstation is bedoeld voor de afgifte van grof huishoudelijk afval door de inwoners van de gemeenten Delfzijl en Appingedam.
  • De gemeente Delfzijl ziet strikt toe op de naleving van de geldende regels voor het brengen van afval
  • Tractoren en vrachtwagens worden niet toegelaten voor het brengen van particulier afval
  • Grof huishoudelijk afval aangevoerd met bestelauto's met bedrijfsnaam en of logo wordt niet gratis geaccepteerd, tenzij wordt aangegeven bij het inwegen dat dit particulier afval betreft
  • Partijen boven 2 m³ of 500 kg worden niet geaccepteerd als particulier afval, hiervoor gelden de bedrijfsafvaltarieven

  Voorbeelden van grofvuil

  Oud huisraad dat te groot is voor de afvalcontainer, zoals niet recyclebare meubels, matrassen, kleine huishoudelijke spullen, verhuisbaar is en niet uit huis gesloopt hoeft te worden (bruikbare spullen kunt u naar de kringloopwinkel brengen).

  Voorbeelden van bouw- en sloopafval

  Hieronder valt al het vuil dat vrijkomt bij een verbouwing van een huis zoals puin, tegels,gipsplaten, vloerbedekking, sloopafval van badkamer, keuken en sloophout. In principe alles wat nagel- of aardvast in, aan of rond de woning heeft gezeten, valt onder bouw- en sloopafval.

  Elektrische apparaten

  Wit- en bruingoed, t.v.’s koelkasten en ook kleine elektrische apparaten, kunnen gratis ingeleverd worden bij Hergebruik + aan de Energieweg 7 te Appingedam.

  KCA gemeente Delfzijl

  Klein Chemisch Afval (KCA) kunt u afgeven aan de chemokar die één keer per zes weken op vaste tijden (zie afvalkalender) bij de chemohaltepalen bij u in de wijk staat. KCA kunt u van maandag tot en met vrijdag van tussen 13.30 en 16.00 uur inleveren bij het KCA-depot op de Stadswerf, Dijkhuizenweg 28 in Appingedam. Andere tijdstippen zijn mogelijk na telefonisch overleg, telefoon: 0596 691167.  

  Asbestafval moet ingepakt ingeleverd worden, dit kan alleen op dinsdag- en donderdagmiddag i.v.m. extra toezicht.

  Asbest maar ook asbestvrijgolfplaten, moeten dubbel verpakt in plastic worden aangeleverd en mag niet meer dan 10 m² per aanbod bedragen, alleen op di -vrij, niet op zaterdag. De benodigde materialen kunt u gratis ophalen bij Gemeentewerken of op het afvalinzamelstation. Verpak het asbest in niet te grote hoeveelheden zodat het nog met de hand getild kan worden.

  Wilt u asbest verwijderen in of rondom uw huis? U moet dit dan altijd melden bij de gemeente. Dit kunt u doen via www.omgevingsloket.nl. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het wel melden als hierbij asbest vrijkomt. Van de melding krijgt u een ontvangstbevestiging. Alleen met een ontvangstbevestiging kan u asbest naar het overslagstation brengen.

 • Online regelen

  U heeft een milieupas nodig wanneer u het afvalverwerkingsstation bezoekt. Deze kunt u online aanvragen.

 • Kosten

  soort afval

  kofferbak

  bestelbus,
  combo of 2 wielen
  aanhanger

  grote verhuisauto
  of meer dan
  2 wielen aanhanger

  Grofvuil drie keer per jaar (max 2 m³ of 500 kg per keer)

  gratis

  gratis

  gratis

  Schone deelstromen papier, glas en ijzer

  gratis

  gratis

  gratis

  Groenafval

  gratis

  gratis

  gratis

  Asbest (max 10 m² per aanbod)

  gratis

  gratis

  gratis

  Autobanden (max 4)

  gratis

  gratis

  gratis

  Grofvuil 4e keer en meer

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

  Dakleer (minder dan 2 m³ of 500 kg)

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

  Puin (minder dan 2 m³)

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

  Bouw- en sloopafval (minder dan 2 m³
   of 500 kg)

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

  Bielzen, schuttingen en houten afzettingen
  (minder dan 2 m³ of 500 kg)

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

  Grond (max 5 m³ totaal vrachten)

  € 5,00

  € 10,00

  € 15,00

 • Digitaal regelen

  Heeft u zich al afgevraagd of uw afval misschien bruikbaar is voor een ander? In dat geval kunt u het aanbieden bij een van de kringloopwinkels in de buurt:  

 • Contact

  Weegbrug afvalverwerking Kloosterlaan
  tel: (0596) 61 01 20 maandags gesloten.

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)