Pagina opties

Groter

In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Samenvatting

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie.

  Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

 • Hoe werkt het?

  Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

 • Voorwaarden

  De gemeente moet op tijd beslissen

  De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen.

  Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

  De gemeente beslist niet op tijd

  Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen 2 weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling.

 • Achtergrond

  De gemeente beslist binnen 2 weken nadat zij uw formulier heeft gekregen.

  Doet de gemeente dit niet? Dan heeft dit de volgende gevolgen:

  • De gemeente moet u een bedrag betalen voor elke dag na de termijn waarop zij niet beslist. De eerste 14 dagen is dit € 20 per dag. De volgende 14 dagen € 30 per dag. En de laatste 14 dagen € 40 per dag. U krijgt nooit meer dan € 1.260 in totaal.
  • U kunt beroep indienen bij de rechter. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.
 • Landelijke regelgeving (wetgeving)