Pagina opties

Groter

Hondenbelasting

 • Samenvatting

  Wanneer u een hond aanschaft of gaat verzorgen, moet u hiervan binnen 14 dagen schriftelijk aangifte doen bij de gemeente Delfzijl.

  Heeft u uw hond weggedaan of is uw hond overleden, terwijl u al hondenbelasting betaald heeft? Geef dit dan ook aan de gemeente door. Mogelijk krijgt u vermindering op het bedrag dat u aan hondenbelasting betaald heeft.

 • Hoe werkt het?

  • U bent verplicht om, binnen de door uw gemeente gestelde termijn van 14 dagen, aan de gemeente door te geven dat u een hond heeft aangeschaft of gaat verzorgen.
  • Indien u in de loop van het jaar uw hond weg doet of als uw hond overlijdt, heeft u mogelijk recht op vermindering van uw aanslag. Daarom dient u een dergelijke wijziging ook door te geven aan de gemeente via het formulier wat daarvoor beschikbaar is. De gemeente heeft het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt.
  • Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Bovenop de aanslag zal de gemeente dan misgelopen rente heffen.
  • Op grond van uw informatie stuurt de gemeente een jaarlijkse aanslag. Op het aanslagbiljet staat aangegeven binnen welke termijn u dient te betalen.
  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen, binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet, bezwaar maken via een bezwaarschrift.

 • Kosten

  Bij verordening zijn drie tarieven voor de hondenbelasting 2019 vastgesteld:

  Tarief houden van 1 hond                                                €   62,70  (2018: € 61,20)

  Tarief houden van 2 honden                                            € 125,40  (2018: € 122,40)

  Tarief houden van 3 honden of meer, c.q. kennel         € 194,60  (2018: € 190,-)

 • Digitaal regelen

  Het aan- en afmeldingsformulier is digitaal en als pdf-bestand beschikbaar. U kunt ook bellen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum, telefoon 140596 voor het toesturen van een formulier of voor het verstrekken van informatie.

 • Downloadbare bestanden

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)