Pagina opties

Groter

Grond kopen, huren of pachten

 • Samenvatting

  De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

  Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u pachten of huren? Dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

  Meer informatie

  Meer informatie over kavels in Delfzijl vindt u op onze pagina over kavels en nieuwbouw.

 • Hoe werkt het?

  U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

  • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

  Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond.

  Kwelderland

  In de wijk Kwelderland zijn nog een aantal vrije kavels beschikbaar, die door de gemeente worden uitgegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente

 • Voorwaarden

  • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
  • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
  • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

  Bouwen op grond

  Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht? Dan kunt u niet zomaar gaan bouwen op de grond. De volgende voorwaarden gelden:

  • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
  • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
  • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

  Bent u geen eigenaar van de grond en hebt u ook geen opstal- of erfpachtrecht? Dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

 • Kosten

  De koopsom van de vrije kavels, die door de gemeente worden uitgegeven, variëren tussen de € 29.000,00 en € 132.000,00 exclusief BTW vrij op naam.

 • Achtergrond

  2a. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt ook dat u als koper een onderzoeksplicht heeft. Dat wil zeggen: u mag niet alleen afgaan op wat de verkoper u vertelt over de bodemkwaliteit. Het kan immers voorkomen dat de verkoper sommige zaken niet weet, bijvoorbeeld of er een ondergrondse tank aanwezig is. Houd er rekening mee dat een onderzoeksrapport niet het complete plaatje hoeft te presenteren. Vraag bij twijfel advies bij de gemeente. De gemeente kijkt voor u na of er een onderzoeksvoorstel ligt of een rapport. Deze service is gratis.

 • Goed om te weten

  Verschil tussen huur en pacht

  Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

  Bodemvervuiling

  Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom eerst een bodemonderzoek doen.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

  of

  Afdeling Samenleving & Ontwikkeling (vastgoed)

  tel. 06-11227872

  email: kavels@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)