Pagina opties

Groter
A A

Gehandicaptenparkeerplaats

 • Samenvatting

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.

  U vraagt een gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde plaats bij uw woning of werkplek. Bij uw parkeerplaats komt een speciaal verkeersbord en een bord met uw kenteken erop.

  Wanneer u een dergelijke aanvraag doet, dan moet u in het bezit zijn van een landelijke gehandicaptenparkeerkaart (bestuurderskaart).

 • Hoe werkt het?

  Uw aanvraag dient u te richten aan:

  Gemeente Delfzijl, college van burgemeester en wethouders
  Postbus 20000, 9930 PA  Delfzijl

  (svp. uw tel.nr. vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen.)

  Tussen moment van aanvraag en eventuele realisering van de gehandicaptenparkeerplaats zit vaak 3 maanden, vanwege het verkrijgen van een advies van de politie en het ter inzage leggen van het besluit.

  • Gemeente beoordeelt uw aanvraag en kijkt of uw aanvraag van de benodigde bewijsstukken is voorzien.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, maakt de gemeente een concept-verkeersbesluit en vraagt advies aan de politie.
  • Politie brengt advies uit en gemeente maakt verkeersbesluit definitief.
  • Aanvrager krijgt bericht over toekenning of afwijzing.
  • Bij het toekennen van een GPP op kenteken wordt het besluit gepubliceerd en ligt gedurende zes weken ter inzage.
  • Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
  • Als geen bezwaar is gemaakt zal de benodigde bebording geplaatst worden.
 • Meenemen

  • Kopie van Europese gehandicaptenkaart (voor- en achterzijde)
  • Kopie van rijbewijs
  • Kopie van kentekenbewijs, deel I
 • Voorwaarden

  Eisen aan toekenning Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken:

  • Als de aanvrager ruimte heeft om op eigen erf te parkeren, wordt geen GPP op kenteken in de directe nabijheid van de woning gereserveerd. Hiervan kan afgeweken worden, indien de fysieke ruimte onvoldoende is op eigen terrein.
  • Een GPP op kenteken kan alleen worden toegekend als de parkeerdruk in de woonomgeving hoog is. Dit houdt in dat er in een straal van 100 meter rond de woning weinig parkeerplaatsen vrij zijn.
  • Door de aanleg van een GPP op kenteken mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen.
 • Kosten

  De legeskosten bedragen het in de legesverordening vastgestelde bedrag.

 • Achtergrond

  De aanleg van een gereserveerde parkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen:

  1. Een verkeersbord met een kentekenbord. De parkeerplaats is ongeveer 3 meter breed (in geval van gestoken parkeren)
  2. In sommige situaties wordt het parkeervak voorzien van een kruismarkering of een gehandicaptenpictogram
 • Verwijzingen

 • Openbare documenten

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)