Pagina opties

Groter

Belastingen en heffingen, teruggave

 • Samenvatting

  Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

 • Voorwaarden

  Vertrek uit gemeente

  • als u gaat verhuizen en buiten de gemeente gaat wonen volgt een vermindering.

  Verhuizen binnen gemeente

  • verhuist u binnen de gemeente dan heeft dit geen invloed op de aanslag en ontvangt u geen nieuwe aanslag.
  • verhuist u binnen de gemeente en gaat u bij iemand inwonen dan volgt een vermindering.

  Verandering van huishouden

  • verandert het huishouden van een één- naar een meerpersoonshuishouden, dan ontvangt u geen aanvullende aanslag, omdat de situatie van 1 januari bepalend is voor het aantal personen.
  • als u op het adres blijft wonen en een tweede persoon (bijvoorbeeld kind of partner) gaat het huis uit, dan krijgt u geen vermindering omdat de situatie van 1 januari bepalend is voor het aantal personen.

  Overlijden

  Als de belastingplichtige in de loop van het belastingjaar overlijdt, dan ontvangen de erven een verminderingsaanslag voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor het resterende deel van het belastingjaar. Dit geldt niet voor de onroerende zaakbelasting. Het eventuele restant van deze belasting zal betaald moeten worden door de erven. Wanneer de partner van de overledene in de gemeente blijft wonen, ontvangt hij/zij een nieuwe aanslag betreffende rioolheffing en afvalstoffenheffing voor de overige maanden van het belastingjaar.

  Bovenstaande geldt voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)