Pagina opties

Groter

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Wanneer u een inkomen heeft beneden de bijstandsnorm dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

  Voor het aanvragen van kwijtschelding verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Hier kunt u, als u inlogt met DigiD, een korte vragenlijst invullen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om in te loggen met DigiD dan kunt u via het Noordelijk Belastingkantoor een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Het is niet meer mogelijk deze formulieren aan te vragen of op te halen bij de gemeente Delfzijl.

  Heeft u geen automatische kwijtschelding gekregen, maar denkt u hier toch voor in aanmerking te komen? Dan kunt alsnog kwijtschelding aanvragen via het kwijtscheldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

 • Hoe werkt het?

  • U ontvangt een belastingaanslag van de gemeente en denkt recht op kwijtschelding te hebben.
  • Wij verzoeken u het kwijtscheldingsformulier binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag op te sturen.
  • Voor het aanvragen van kwijtschelding verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Hier kunt u, als u inlogt met DigiD, een korte vragenlijst invullen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om in te loggen met DigiD dan kunt u bij het Noordelijk Belastingkantoor een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Ook kunt u telefonisch een formulier aanvragen bij de gemeente. Het formulier wordt dan binnen 2 weken naar u toegestuurd.

  Let op

  • Als u kwijtschelding aanvraagt krijgt u ook automatisch uitstel van betaling, ook als u betaalt via automatische incasso. Deze wordt stopgezet tot er een beslissing is op uw kwijtscheldingsverzoek.

  Automatische toetsing bij eerdere kwijtschelding in 2018

  Is aan u in 2018 kwijtschelding verleend dan wordt uw situatie voor het belastingjaar 2019 automatisch getoetst door het Inlichtingenbureau (tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven). Naar aanleiding van de toetsing wordt u al dan niet kwijtschelding verleend. Bij een positieve toets krijgt u automatische kwijtschelding. Bij een negatieve toets krijgt u een kwijtscheldingsformulier toegestuurd. Hiermee kunt u nogmaals kwijtschelding aanvragen als u denkt hier toch voor in aanmerking te komen.

 • Meenemen

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

  Deze gegevens hoeft u alleen in te leveren, wanneer u een volledige nieuwe aanvraag moet doen voor kwijtschelding. Dit geldt dus niet voor een zogenaamde 'verkorte aanvraag'.

 • Voorwaarden

  Voor kwijtscheldingsnormen verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

  Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting en hondenbelasting.

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel. 140596
  email gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)