Pagina opties

Groter

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  Als bewoner van een woning betaalt u afvalstoffenheffing voor de kosten die het ophalen van het huisvuil en het verwerken ervan met zich meebrengenOm te kunnen heffen is het niet noodzakelijk dat er daadwerkelijk afval wordt aangeboden, maar is beslissend dat huishoudelijk afval bij een pand kan ontstaan.

 • Hoe werkt het?

  • U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.

  Het indienen van een bezwaar kan:

  • Via de website: u kunt online bezwaar aantekenen tegen de aanslag en/of waardebepaling via bovenstaande link.

  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer, motivatie van uw bezwaar én een handtekening naar: gemeente Delfzijl, t.a.v. de heffingsambtenaar, antwoordnummer 212, 9700 VB Groningen
 • Kosten

  Tarieven

  De gemeente Delfzijl kent 4 tarieven voor afvalstoffenheffing. Er wordt onderscheid gemaakt in huishoudens met één óf met twee of meer personen. Daarnaast is er een tarief voor het in gebruik hebben van een extra container voor gft of restafval.

  De tarieven per jaar zijn als volgt vastgesteld:

  2020 2019
  Eenpersoonshuishouden € 212,20 € 205,50
  Meerpersoonshuishouden € 268,05 € 259,55
  Extra gft container € 26,10 € 25,30
  Extra restafval container € 96,45

  € 93,40

 • Digitaal regelen

 • Contact

  Klant Contact Centrum, tel. 140596, email gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)