Pagina opties

Groter

Afval, huishoudelijk afval

 • Samenvatting

  Afval Scheiden

  Om huishoudelijk afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in de groene container. Het overige afval (restafval) in de grijze container.

  Huisafvalroute

  De gemeente haalt uw huisvuil op de zogenaamde "alternerende" wijze op. Dat wil zeggen dat op de even weken het restafval wordt opgehaald (grijze container) en de oneven weken het groenafval (gft / groene container).

 • Voorwaarden

  Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

  Onder juiste wijze wordt verstaan:

  • Aanbieden mag alleen op de inzameldag 's morgens tussen 5.30 en 7.30 uur. Om 07.30 uur start de inzameling.
  • Plaats de containers in een rechte rij met minimaal 2, maar nog liever met 6 of 8 containers naast elkaar aan de straat. Uw container mag niet verder dan 40 cm van de trottoirband staan en tussen de containers onderling dient ook ongeveer 40 cm ruimte te blijven.
  • De container moet met het handvat van de weg staan. Op de sticker op de containerdeksel ziet u hoe de container moet staan.
  • Bouw- en sloopafval, puin, grof huisvuil, papier, karton, glas, textiel en (klein) chemisch afval (kca) horen niet in de containers thuis. Deze afvalstromen worden appart ingezameld. Adressen en openingstijden KCA depot en afvalverwerkingsstation.
  • Bent u per ongeluk vergeten om de container op de goede manier of op de juiste plek neer te zetten? Dan vindt u aan uw container een label met instructies. Geen label aan de container? Dan heeft u de container correct neergezet.
  • De container mag tot maximaal 75 kg worden beladen.
  • Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk aan het einde van de inzameldag moet de container weer opgehaald zijn.

    

 • Goed om te weten

  • Indien u nog geen container heeft, kunt u deze bij de gemeente aanvragen.
  • Bij warm weer is het raadzaam etensresten te verpakken in een oude krant.

 • Downloadbare bestanden

 • Contact

  Klant Contact Centrum
  tel: 140596
  email: gemeente@delfzijl.nl

 • Landelijke regelgeving (wetgeving)