Pagina opties

Groter

Verruiming openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen

Het college heeft op 18 augustus 2020 besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen vanwege het coronavirus opnieuw tijdelijk te verruimen van 1 september 2020 tot 1 januari 2021. De tijdelijke verruiming geldt ook voor de overige detailhandel en contactberoepen. De openingstijden zijn vanaf 11.00 tot 18.00 uur in plaats van 13.00 tot 18.00 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat. Het besluit 'Algehele ontheffing openingstijden supermarkten, detailhandel en contactberoepen' geldt tot 1 januari 2021. Hierna zijn de voorwaarden zoals gesteld in de Winkeltijdenverordening 2015 weer van toepassing. 

Meer informatie

Heeft u vragen over het besluit? Neem dan contact op met de heer G.J. Hooites, gemeente Delfzijl via gj.hooites@delfzijl.nl of 14 0596.